Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
17. - 18. století

Kilián Ignác Dienzenhofer

Nejvýznamnější představitel vrcholného baroka v Praze
Significant photo
Info text

Pocházel z významné rodiny barokních stavitelů, jeho otcem byl Kryštof Dienzehofer, na jehož stavebních projektech se také v mnoha případech zásadním způsobem podílel. Převážná míra zadavatelů se v jeho případě rekrutovala z církevních kruhů, a tak mohl zasáhnout pouze zcela okrajově do oblasti profánní architektury, ať

již palácové či zámecké. Pro vývoj pražské barokní architektury měla zásadní význam stavba chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně s dynamicky zvlněným průčelím a půdorysem založeným na průniku axiometrických oválných útvarů. Měřítko a radialita názorů uplatněných v této stavbě tak otevřela nové horizonty v architektuře.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE