Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
17. století

Jean Baptist Mathey

Franncouzský barokní architekt činný v Praze
Significant photo
Info text

Umělecké základy získal v Římě, kde působil v okruhu malíře Clauda Lorraina. V Praze získal měšťanství roku 1684 na Malé Straně. Uvedl do českého prostředí pavilonové převýšení střední části paláce a nový typ trojkřídlého

zámku s ústředním hlavním sálem, který je nejlépe dokumentován na příkladu Trojského zámku. Matheyovou inspiraci pro českou barokní sakrální architekturu, byl rovněž kostel na půdorysu řeckého kříže s oválnou kupolí.

SOUVISEJÍCÍ BODY

/\ \/
Reálie
Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE