Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
17. století

Francesco Caratti

Architekt monumentalilního baroku
Significant photo
Info text

Se základy architektkury se seznamil v severní Itálii a posléze ve Vídni. Od roku 1652 působil v Čechách. Získal zde zakázky předních šlechtických rodů. Pro rod Michnů dokončil stavbu rozsáhlého paláce na Malé Straně. Nejvýznamnější pražskou realizací jej však pověřil rod Černínů, pro které připravil v roce 1668 plány jejich monumentalního sídla na Hradčanech.

Ve službách Černínů působil až do své smrti. Caratti se stal představitelem barokního monumentalismu, který ovšem v pražském prostředí nenašel následovníků. Významnou církevní stavbou provedenou Carattim představuje dominikanský kostel sv. Maří Magdalény na Malé Straně, inovativně projektovaný jako centrální podélná stavba s nepravou kupolí nad křížením.

SOUVISEJÍCÍ BODY

/\ \/
Reálie
Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE