Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
17. - 18. století

Johann Bernard Fischer z Erlachu

Vídeňský barokní dvorský architekt
Significant photo
Info text

Fischerovo dílo nezapře silný vliv italského prostředí, které poznal za svého pobytu v Římě. Do pražské barokní architektury zasáhl stavbou paláce na Starém Městě pro rod Clam-Gallasů. Silně klasicizující výraz budovy nese patrnou inspiraci příkladem Berniniho. Na

Moravě pracoval pro rod Lichtensteinů. Ve spolupráci s pražským sochařem Ferdinandem Mafmiliánem Brokofem vytvořil náhrobek Václava Vratislava z Mitrovic, který představuje jeden z vrcholů barokní funerální plastiky nejen v českém kontextu, ale i celoevropském.

SOUVISEJÍCÍ BODY

/\ \/
Reálie
Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE