Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
17. - 18. století

František Maxmilián Kaňka

Barokní architekt
Significant photo
Info text

Patřil k nesporně k nejžádanějším a také nejdražším českým architektům počátku 18. století. Zaměstnávaly jej hlavně přední české šlechtické rody, ale také, byť v menším rozměru, duchovenstvo. Roku 1723 jej císař Karel VI. jmenoval císařským architektem. Na rozdíl od architektů vrcholného baroku není většina

jeho staveb založena na charakteristickém vlnění konvexních a konkávních linií. Jeho tvorba již zvlaště ve způsobu používání ornamentu předznamenává nástup rokoka. Poněkud překvapivě Kaňka zanechal kolem roku 1734 svou profesi a věnoval se nadále pivovarnictví, přináležející k jeho pražskému domu.

SOUVISEJÍCÍ BODY

/\ \/
Reálie
Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE