Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
17. - 18. století

Kryštof Dienzenhofer

Barokní stavitel a architekt
Significant photo
Info text

Původem z Horního Bavorska ucházel se o udělení měšťanského práva Malé strany v Praze roku 1686. Skvělý architekt přinesl do českého prostředí principy dynamického barokního stylu, jež uplatnil na mnoha sakrálních i profánních stavbách v Praze i na českém venkově. Mimořádným

dílem kombinujícím principy barokního iluzinionismu s uměřenosti a vytříbeným cítěním proporcí představuje klášterní kostel sv. Markéty na Břevnově a především kostel sv. Mikuláše na Malé Straně, jehož stavbu dokončil Kryštofův syn Kilián Ignác Dienzenhofer.

SOUVISEJÍCÍ BODY

/\ \/
Reálie
Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE