Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
19. - 20. století

Josip Plečnik

Architekt Pražského hradu a prezidenta T. G. Masaryka
Significant photo
Info text

Slovinský architekt narozený v Ljublani byl po zvolení prvního československého prezidenta T. G. Masaryka jmenován oficiálním architektem Pražského hradu. Plečnikův výrazný styl odvážně kombinující prvky vídeňské secese s odkazy středomořské architektury se zásadním způsobem vepsal do podoby Hradu. První realizací byla revitalizace Jižní zahrady, následovaly velkorysé úpravy všech nádvoří a vybudování

sloupové síně v blízkosti Matyášovy brány a rovněž úpravy prezidentských pokojů. Plečnik nebyl pouze hradním architektem, ale postupem času vzniklo unikátní přátelství a názorová symbióza mezi ním a prezidentem Masarykem i jeho rodinou. Plečnikovy pražské realizace se neomezily pouze na hradní areál, jak dokládá impozantní chrám Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE