Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
19. - 20. století

Adolf Loos

Průkopník purismu v architektuře
Significant photo
Info text

Narodil se v moravské metropoli Brně, ale jeho život a dílo je spojeno především s Vídní. Oproti převládájícímu secesnímu dekorativismu stavěl strohost a účelnost. Neslavnější Loosovou realizací je obchodní dům Goldmann a Salatsch v centru Vídně, jeden z prvních domů s "holou" fasádou bez užití ornamentálních prvků, která ve své době

vyvolala skandál a pobouření. Svůj pohled na architekturu Loos zformuloval v eseji s příznačným názvem Ornament a zločin (1908). I po rozpadu rakouska-uherska v roce 1918 neztratil kontakt s českým prostředím. Realizoval celou řadu staveb v Čechách a na Moravě. K světově pozoruhodným patří především pražská Müllerova vila (1930).

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE