Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
17. století

Carlo Lurago

Barokní architekt
Significant photo
Info text

Architekt, jehož stavební aktivity jsou v Praze doloženy již ve 30. letech 16. století. Luragovo školení není známé, s architekturou se seznamil patrně již v rodné Italii. Hlavními zadavateli jeho staveb byl jezuitský řád. Nejvýznamnější realizací pak představuje stavba jezuitské koleje -

Klementina, na Starém Městě, nedaleko Karlova mostu. Do svého přesídlení z Prahy do jihoněmeckého Pasova patřil Lurago k nejvíce zaměstnaným pražským stavitelům své doby, který kolem sebe soustředil početnou kolonii vlašských řemeslníků, jež zásadním způsobem ovlivnila barokní tvář města.

SOUVISEJÍCÍ BODY

/\ \/
Reálie
Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE