Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
19. - 20. století

Pavel Janák

Architekt Pražského hradu
Significant photo
Info text

Patřil od roku 1911 k průkopníkům kubistické architektury. V pozdějším období se jeho názor posunul k purismu a funkcionalismu. Byl jedním z architektů přizvaných k realizaci projektu funkcionalistických vil slavné osady na Babě. Po architektu Josipu Pelčnikovi

převzal v roce 1936 funkci architekta Pražského hradu. Významně se podílel na rekonstrukci mnoha objektů v hradním areálu, především Míčovny a Jízdárny. Při rekonstrukcích památek dbal především na nevtíravost, nenucenost, ale i modernost nových doplňků.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE