Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
17. - 18. století

Jan Blažej Santini-Aichl

Genius barokní architektury
Significant photo
Info text

Nejvýznamnější a nejvíce osobitý představitel vrcholně barokní architektury v Čechách. Vyučil se malířem, ale již od roku 1700 se plně věnoval architektuře. Pracoval pro staré církevní řády, především cisterciáky, pro něž opravoval a originálním způsobem dostavoval rozbořené gotické chrámy. Dokázal přehodnotit gotické prvky do ryze barokní podoby a vytvořit vysoce expresivní barokní

sloh, nemající v evropském prostoru srovnání. Kromě známých pražských palácových a chrámových realizací koncentrovaných v Nerudově ulici, vytvořil Santini především pozoruhodnou poutní kapli sv. Jana Nepomuckého (1722) na Zelené Hoře u Ždáru nad Sázavou postavené na půdorysu pěticípé hvězdy - symbolu tohoto světce. Kaple je pro svou unikátnost zařazena na seznam památek UNESCO.

SOUVISEJÍCÍ BODY

/\ \/
Reálie
Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE