Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
15. - 16. století

Matěj Rejsek

Stavebník činný v Praze a Kutné Hoře
Significant photo
Info text

Samouk vyšlý z tradice pražských kamenických dílen byl současníkem Benedikta Rieda, jejichž tvorba vykazuje společné rysy - především prolnutí pozdně gotické kamenické tradice s inovativními renesančními principy. Hlavní Rejskovým pražským

dílem se stala Nová věž, dnes známá jako Prašná, stojící na Starém Městě poblíž tehdejší královské rezidence. Po roce1489 byl Rejsek povolán do Kutné Hory, významného střediska těžby stříbra, kde pokračoval v budování chrámu sv. Barbory.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE