Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
DIGITAL GUIDE OBSAHUJE:
  • POI: 858
  • Reálie: 400
  • Trasy: 8
  • Související vazby: 4194
  • Fotografie: 2528
  • Počet stran textu: 348
pro média/press ke stažení

Hradčany a Nový Svět

Jedinečné výhledy, divoký park i skvosty architektury.
Significant photo
Info text

Každý zamíří na Pražský Hrad, zvaný Hradčany. Je škoda, že méně je těch, kteří se zajímají o stejnojmenné město Hradčany, které se nachází okolo cesty vedoucí z dnešního Pohořelce na Hrad. Jde o třetí pražské město, založené po Starém městě pražském a Malé Straně kolem roku 1320. Projdete kolem známých památek jako např. Strahovského kláštera. Jeho vyhlídková terasa nabízí překrásný pohled na pražské panorama. Poutní místo Loreta Vás pozdraví svou zvonkohrou.

Vznešené barokní paláce ve Vás vzbudí úctu. Nový svět vás překvapí svými maličkatými domečky, taková zákoutí byste určitě v hlavním městě nečekali. Neobvyklou cestou dojdeme až k Pražskému Hradu. Procházka Vám umožní uvidět typově rozdílná místa, dýchající zároveň historií a malebností. Oblast byla málo dotčena moderními urbanistickými zásahy a proto si zachovala starosvětské poklid a kouzlo. Vydejte se s námi na příjemnou, ne příliš náročnou procházku.

Mapa

SOUVISEJÍCÍ BODY

Body trasy

0,0km / 1,825km 1. Brána Strahovského kláštera

Info text

Jsme na samém okraji historického města Hradčan a tím pádem i pražské památkové rezervace a současně rezervace UNESCO. Čtvrť (Břevnov), která je za námi – za jedním z posledních zbytků pražského opevnění ze 17.století - tvoří součást hlavního města až od 20.století.
Cesta stoupající vzhůru vede na vrch Petřín a k Petřínské věži. Stojíme před honosnou barokní branou do Strahovského kláštera, založeného v roce 1140 poblíž cesty vedoucí k tehdy knížecímu hradu (dnes Pražský Hrad), kde

se „strahovalo“ (držela stráž), proto název Strahovský klášter. Klášter patří mezi nejvýznamnější církevní památky v Praze. Od počátku kromě období komunismu slouží pro potřeby premonstrátského řádu, který založil sv. Norbert ve Francii v roce 1120. Jeho barokní socha od Quittainera zdobí zmíněný vstup. Hned za ním stojí goticko-renesanční kostelík sv.Rocha, postavený v letech 1602-1612 na náklad Rudolfa II. na znamení díků za odvrácení moru. Dnes je využíván jako výstavní síň.

0,13km / 1,825km 2. Nádvoří Strahovského kláštera

Info text

Klášter byl obnoven a je od roku 1990 znovu využíván premonstráty. Současný vzhled kostela Nanebevzetí Panny Marie, původně románské baziliky z 12.století, je barokní. Jsou zde uloženy ostatky sv. Norberta, zakladatele premonstrátského řádu, přenesené sem z Magdeburku v roce 1627. Mozart zde v kostele hrával na varhany. Klášterní knihovna, jejíž vstup je zdoben medailonem Josefa II, je dokladem, že klášter pečoval i o rozvoj vzdělanosti a kultury. Zaujímá mezi českými

knihovnami významné místo. Z jejích bohatých knižních fondů jmenujme aspoň nejstarší rukopis - pergamenový evangeliář z 9.století. Doporučujeme návštěvu jejích historických sálů – Teologického a Filosofického. Veřejnosti přístupná Strahovská obrazárna představuje umělecká díla od 14. do 19.století. V areálu je mimo jiné Muzeum miniatur. V Klášterním minipivovaru můžete u měděných varných pánví ochutnat specialitu - přímo na místě vařené tmavé pivo Norbert.

0,18km / 1,825km 3. Panorama

Info text

Terasa s vinohradem nabízí překrásný výhled na Prahu. Vrch Petřín (od slova petra-skála) přitahuje pozornost svou věží z roku 1891, zdrobnělou kopií pařížské Eiffelovky. U nohou nám leží Malá Strana s kostelem sv.Mikuláše. Vedle uhodneme Karlův most, klenoucí se přes řeku Vltavu. Hudební skladatel Smetana ji připomíná svou stejnojmennou symfonickou básní. Staré Město poutá pozornost svými věžemi – kostel Panny Marie před Týnem (Staroměstské náměstí) je dobře vidět. Na obzoru nás překvapí nejmodernější

a nejvyšší pražská věž – televizní žižkovská (výška 216m). Líbí se vám? Katedrála sv.Víta, která se nachází v areálu Pražského Hradu, umožňuje odhadnout vzdálenost této významné památky. Schwarzenberský palác je nádhernou ukázkou renesanční architektury. Velká střecha připomíná Černínský palác – dnes hlavní budovu ministerstva zahraničních věcí ČR. Oba dva paláce uvidíte blíže při dalších zastávkách na naší trase. Vraťme se na nádvoří kláštera a průchodem se schody přijdeme na Pohořelec.

0,472km / 1,825km 4. Pohořelec

Info text

Název Pohořelec je velice prastarý již ze 14.století. Odráží se v něm skutečnost, že místo několikrát vyhořelo. Horní část tvoří bývalé hradčanské novorenesanční kasárny. Mezi nimi a gymnáziem Jana Keplera za tramvajovou zastávkou stojí sousoší dánského hvězdáře Tycho de Brahe a německého matematika a astrologa Jana Keplera, významných vědců za vlády Rudolfa II. Připomíná, že na místě stával dům, který údajně obývali a který byl později zbořen v souvislosti s proražením hradčanských

hradeb. Nárožní Kučerův palác je rokokový. Uprostřed náměstíčka stojí barokní socha sv.Jana Nepomuckého, jednoho z českých zemských patronů. Ve spodní části náměstíčka stojí bývalý Špitál sv.Alžběty a sv.Norberta, postavený z iniciativy Strahovského kláštera. Všimněte si jakoby kostelního průčelí s vyvýšeným portálem, k němuž vede schodiště se sousoším Kalvárie. Dnes zde sídlí hotel. V Trauttmansdorfském pozdně renesančním domě bydlel v 19.století známý český malíř M.Aleš.

0,576km / 1,825km 5. Loretánské náměstí

Info text

Loretánské náměstí patří mezi nejkrásnější pražská prostranství. Poutní místo Loreta potěší přítomné každou hodinu svou mariánskou zvonkohrou. Černínský palác, dnes ministerstvo zahraničí ČR, je největším a nejmonumentálnějším barokním palácem v Praze. Byl založen H.J.Černínem z Chudenic, císařským velvyslancem v Benátkách, v roce 1669 podle projektu architekta Carattiho. Průčelí je dlouhé 150 m. Socha znázorňuje druhého československého prezidenta Edvarda Beneše. Stál u zrodu Československa

a v čele státu zažil Mnichovský diktát 1938 a začátek komunistické epochy v únoru 1948. Jeho manželku Hanu Benešovou připomíná pamětní deska na protějším domě. Bohatá barokní malovaná štukovaná fasáda domu U černého vola nese reliéf sv.Lukáše malujícího Pannu Marii. Všimněte si kromě opravdových oken i těch jen naznačených. Hrob ruského vojáka Běljakova, který zahynul koncem 2.světové války na tomto náměstí, připomíná jeho přání mít možnost stále slyšet zdejší loretánské zvonky.

0,663km / 1,825km 6. Loreta

Info text

Název Loreta pochází od italského poutního místa Loreta, kde se nachází Santa Casa – Svatá Chýše, původně domek, obývaný Pannou Marií v Nazaretu v Palestině, kde údajně archanděl Gabriel zvěstoval narození Krista. Legenda vypráví, že v době nebezpečí se stal zázrak a domek byl anděly přenesen do Loreta v Itálii. Tato pražská – opravdový architektonický klenot - byla založena v roce 1626. Vrcholně barokní průčelí vyniká věží z roku 1693, která je proslulá zvonkohrou. Kladívka vyťukávají

na zvonky každou hodinu mariánskou píseň Tisíckrát pozdravujeme Tebe. Při církevních svátcích se na ni ručně hrají různé skladby. Terasa je zdobena malými andílky, z ostatních soch jmenujme na průčelí sousoší sv.Felixe z roku 1726. Památka je veřejnosti přístupná. Uvnitř návštěvníci uvidí i loretánský poklad, z něhož nejznámější je Diamantová mostrance, zdobená 6222 diamanty. Klášter kapucínů využívá kostel P.Marie Andělské. Mříží můžete nahlédnout do zahrady Černínského paláce.

0,951km / 1,825km 7. Dům U Raka

Info text

Rázem jsme se ocitli v úplně jiném světě. Jde o bývalé hradčanské předměstí, které vzniklo krátce po založení města Hradčan ve 14.století. Byla to čtvrť méně majetných obyvatel, která dnes přitahuje pozornost svým malebným starobylým charakterem. Název se snad ujal již v rudolfinské době, vyjadřuje postavení mimo město – Nový svět. Pražané mají toto místo velmi rádi a využívají jej k odpočinku a procházkám. Nejstarší známky domu U raka jsou z roku 1739. Jde o jedinou pražskou

roubenou stavbu se šindelovou střechou, z tohoto důvodu byla prohlášena národní památkou. Seznamuje nás s typem staveb, které v tomto místě byly časté a řízením osudu jsou nenávratně ztraceny. Po citlivé kompletní rekonstrukci zde sídlí hotel. Mariánské hradby jistě přispívají ke klidné atmosféře. Dům U zlatého bažanta snadno poznáte. Cestou narazíte na další domy s domovními znameními např. dům U zlatého beránka. Věříme, že Nový svět si Vás určitě svým kouzlem získá.

1,182km / 1,825km 8. Dům U Zlaté hrušky

Info text

Původně gotický dům U zlaté hrušky má pěknou štukovou barokní fasádu z 1.poloviny 18.století. Nachází se zde proslulá stejnojmenná restaurace, kterou navštívila řada známých osobností např. Václav Havel. Patří k ní i protější zahradní restaurace.Ve vedlejším domě pobýval dvorní astronom a astrolog císaře Rudolfa II Tycho de Brahe, což připomíná pamětní deska. Spolupracoval s Janem Keplerem. Byl pohřben s velkou slávou v Týnském chrámu na Starém Městě pražském. Víte,

že jako první změřil zeměpisnou šířku Prahy? Na konci ulice spatříte vchod do Horního Jeleního příkopu. Rudolf II jej nechal proměnit v oboru pro vysokou zvěř a zřejmě od té doby se tento přirozený příkop nazývá Jelení. Jako park je příkop v létě přístupný veřejnosti. Lumbeho zahrady, nazvané na paměť jejich někdejšího majitele J.Lumbeho, ředitele pražské polytechniky, skrývají vilu, kterou obývá český prezident. Pražský Hrad je pouze jeho administrativním sídlem.

1,331km / 1,825km 9. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Info text

Nejstarší pražskou kostelní stavbou významného barokního architekta K.I.Diezenhofera, který již touto stavbou prokázal svůj výjimečný talent, je kostel sv.Jana Nepomuckého z let 1720-29. Původně byl postaven pro sousední klášter voršilek, který byl zrušen v 18.století a přeměněn na kasárny. Průčelí kostela je zdobeno sochou tohoto českého světce, v nikách sv.Josefa a sv. Zikmunda a věží. Po velké opravě je užíván jako vojenský. Vedlejší budovu bývalého špitálu sv. Antonína dnes využívá Kancelář

prezidenta republiky. Raně barokní palác Hložků ze Žampachu (první majitel z tohoto rodu byl hejtmanem Pražského hradu). Po 2.světové válce se objekt stal rezidencí velvyslance Rakouské republiky. Uvnitř jsou zachovány malované stropy. Naproti stojí zajímavý sgrafitovaný Dům pážat, který Rudolf II získal pro obydlí královských knížat, je renesanční. Sgrafita jsou typickou výzdobou renesanční. Spodní vrstva omítky je tmavá a do svrchní tenké omítky se za vlhka proškrabují vzory.

1,575km / 1,825km 10. Hradčanská radnice

Info text

Radnice je renesanční budova z roku 1598. Průčelí je zdobeno sgrafity, zbytky znaku císařského a hradčanského a alegorií Spravedlnosti. Patří k ojedinělým radničním budovám, které nestojí na náměstí. Hradčanská radnice ztratila svou funkci po zrušení samostatné správy pražských měst v roce 1784 a dnes slouží jako obytný dům. Na bosovaném portálu je vidět znak města Hradčan, Na vratech písmeno H znamená Hradčany. Úzký kovový proužek připomíná úřední míru tzv. český loket (57,27

cm). Kupující si mohl ověřit správnou délku sukna nebo jiného zboží měřitelného tímto způsobem. O něco níže uvidíte Radniční schody – zkratku na Malou Stranu. Bývalý Martinický palác slouží jako kasárny Hradní stráže. Odtud vojáci vycházejí na střídání stráží na Hradě ve 12 hodin, které je jako jediné ze střídání doprovázeno hudbou. Kandelábr veřejného osvětlení z 19.století je pojímán jako velký osmiramenný svícen. Hrzánský renesanční palác je používán pro státní jednání.

1,625km / 1,825km 11. Hradčanské náměstí

Info text

Právě jste na největším náměstí této stejnojmenné čtvrti. Název označuje hradčany, tzn. poddané patřící k hradu. Požár r.1541 uvolnil místo palácům světských a církevních feudálů. Ti se snažili vybudovat důstojné protějšky panovníkova sídla. Toskánský palác v římském barokním slohu vyprojektoval J.B.Mathey. Fasádu zdobí znaky toskánských vévodů, atiku alegorie svobodných umění, nároží socha sv.Michala, patrona stavebníka paláce. Využívá jej ministerstvo zahraničních věcí. Klášter bosých karmelitek

byl založen při kostele sv.Benedikta. Prohlédněte si nádherný renesanční Martinický palác, zdobený překrásnými figurálními sgrafity ze Starého zákona. Ke známým majitelům patřil Jaroslav Bořita z Martinic, jeden z místodržitelů defenestrovaných 23.května 1618 z oken Pražského Hradu (začátek 30.leté války). Palác je veřejnosti přístupný. Kanovnické domy jsou zdobeny motivy sv.Jana Nepomuckého, z nichž dům č.p.7 sloužil jako Mozartova rezidence ve známém Formanově filmu Amadeus.

1,668km / 1,825km 12. Morový sloup

Info text

Morový sloup Panny Marie se sochami světců byl vysvěcen roku 1736. Erb je staroměstský, osazený po spojení pražských měst v 18.století. Večer přitahuje pozornost svítící plynový kandelábr veřejného osvětlení z 19.století. Schwarzenberský palác je jeden z nejlépe zachovaných pražských renesančních paláců. Schwarzenbergové jsou původem francký rod, v Rakousku a v Čechách velmi významná šlechta. Poslední představitel rodu Karel Schwarzenberg působil jako ministr zahraničních

věcí ČR. Palác je celý je zdoben sgrafity s geometrickým a květinovým motivem. Slouží Národní galerii, která zde v roce 2008 otevřela novou stálou expozici barokního umění. Doporučujeme nahlédnout na nádvoří, kde můžete sgrafita vidět zblízka. Všimněte si i sgrafity zdobených komínů. Salmovský palác je empírovou stavbou z let 1800-1810 pro pražského arcibiskupa Wilhelma von Salma. Někdy bývá nazýván i malý Schwarzenberský, protože později připadl této šlechtě.

1,804km / 1,825km 13. Socha T.G. Masaryka

Info text

V roce 2000 zde byl umístěn pomník T.G.Masaryka (1850-1937) na počest 150.výročí narození tohoto prvního československého prezidenta. Připomíná nám, že za jeho působení se Hrad stal poprvé prezidentskou rezidencí. Portrét tohoto muže najdete na největší české bankovce o hodnotě CZK 5000,-. Arcibiskupský palác je monumentální pozdně barokní stavbou. Znak arcibiskupa Příchovského zdobí průčelí. Budova slouží dodnes jako rezidence pražského arcibiskupa. Průchod v levém rohu vede k paláci

Šternberskému. I když jej z tohoto místa nevidíme, lze doporučit jeho návštěvu, protože v něm sídlí Národní galerie se sbírkami starého evropského umění. Nezapomeňte na vyhlídkovou rampu, která Vám nabídne úchvatný pohled na Prahu, starobylé město se svými věžičkami – skutečné srdce Evropy. Kovaná mříž tvoří hlavní vstup do Pražského Hradu. Každou hodinu zde lze spatřit výměnu stráží. Autorem uniforem hradní stráže je výtvarník kostýmů pro Formanův film Amadeus T.Pištěk.

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE