Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
15. - 16. století

Benedikt Ried

Pozdně gotický architekt a kameník
Significant photo
Info text

V Čechách je poprvé zmiňován roku 1489. V Praze a bezprostředním okolí pak vytvořil Reid svá vrcholná díla. Podílel se především na dostavbě Pražského hradu, od modernizace jeho opevnění až po oratoř pro katedrálu sv. Víta. Vrcholným Reidovým dílem je reprezentační a rytířský sál, nazývaný Vladislavský. Vyniká odvážně konstruovanou klenbou,

jejíž kroužená žebra se protínají ve složitých hvězdicovitých vzorcích, navozujících představu rotace nebeských těles. Ve své době se jednalo o největší prostor zaklenutý bez použití středních podpor v evropském měřítku. Reidovo dílo obecně charakterizoval harmonický souzvuk pozdně gotických východisek s raně renesančními elementy.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE