Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
19. - 20. století

Jaroslav Fragner

Architekt a autor rekonstrukcí památkových objektů
Significant photo
Info text

Pocházel ze staropražské patricijské rodiny a byl členem významného avantgardního spolku Devětsil. Od syntetického kubismu, přešel ve dvacátých letech k internacionální verzi funkcionalismu, jehož abstraktní "krabicovité" tvarosloví pojímal jako výraz nového, na geometrii založeného humanismu. Ve veřejných stavbách je zvláště zajímal problém moderní monumentality.

Po komunistickém převratu v roce 1948 přijal, byť neochotně, principy socialistického realismu. Do tváře historické Prahy se Frágner zapsal odvážnými, citlivými i méně citlivými rekonstrukcemi a dostavbami historických budov, kterým se věnoval od 40. let. K nejdůležitějším patří obnova Betlémské kaple a areál Karolina, středověkého sídla Karlovy univerzity.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE