Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
19. století

Josef Mocker

Architekt a teoretikt neogotického purismu
Significant photo
Info text

Mockerovou specializací se stala rekostrukce a dostavba středověkých architektonických památek, ke které přistupoval z pohledu přesvědčeného stoupence historismu 19. století. Od roku 1872 se stal ředitelem huti pro dostavbu pražské katedrály sv. Víta, kde uplatnil postupy kombinující východiska francouzské katedrální gotiky

a středoevropské gotiky 14. století. Byl tedy přesvědčeným vyznavačem estetické normy vrcholné gotiky, již se při opravách podřizovaly mladší i starší fáze stavby. Mimo dostavby chrámu sv. Víta se tento Mockerův názor uplatnil především při rekokonstrukci hradu Karlštejn, který si nechal zbudovat císař Karel IV.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE