Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
19. století

Ignác Ullmann

Architekt novorenesance
Significant photo
Info text

Ullmann nalezl uplatnění na pražských veřejných i soukromých stavbách, ale i při rekonstrukci historických památek. Podobně jako většina pražských architektů 19. století byl ovlivněn romantickým historismem s jeho fascinací duchem středověku. Požadavky moderního měšťanského života jej přivedly k ocenění tvárných

možností novorenesance. K hlavním Ullmannovým realizacím bezpochyby patří karlínský kostel sv. Cyrila a Metoděje nebo palác Lažanských na vltavském nábřeží v sousedství Národního divadla. Jakkoli zůstal ve stínu úspěchů architekta Josefa Zítka, je Ullmannův podíl na podobě metropole neopominutelný.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE