Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
19. - 20. století

Antonín Balšánek

Architekt Obecního domu
Significant photo
Info text

Ve své architektonické tvorbě kombinoval obdiv k historickým formám, předvším renesanci a baroka, s podněty nastupujícího secesního stylu. K nejvýznamnějším pražským realizacím patří

reprezentativní budova Obecního domu (spolu s Osvaldem Polívkou) a most Legií. Zabýval se urbanismem (regulační plán Malé Strany a Hradčan), teorií a historií architektektury.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE