Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
19. - 20. století

Josef Gočár

Výzamný architekt, urbanista a návrhář nábytku
Significant photo
Info text

Patřil k nejnadanějším a zároveň nejvýkonnějším českým architektům 20. století. Projektoval především pro Prahu a východočeský Hradec Králové. Architektuře se věnoval rovněž jako teoretik, publikoval celou řadu odborných textů. Přes rané secesí ovlivněné období se rychle napojil na nejprogresivnější směr evropské moderny využívající vymoženosti betonových a železobetonových skeletových konstrukcí.

Významným Gočárovým realizacím v centru Prahy patří kubistický dům U Černé Matky Boží, postavený v roce 1912. Stavba představuje jeden z nejzdařilejších vstupů moderní architektury do historického prostředí. Ve dvacátých letech rozvíjel ušlechtilou klasicizující verzi purismu a funkcionalismu. Gočárův pozdně secesní a kubistický nábytek se nachází ve sbírkách pražského Uměleckoprumyslového musea.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE