Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
DIGITAL GUIDE OBSAHUJE:
  • POI: 858
  • Reálie: 400
  • Trasy: 8
  • Související vazby: 4194
  • Fotografie: 2528
  • Počet stran textu: 348
pro média/press ke stažení

Královská cesta

Po cestě korunovace králů
Significant photo
Info text

Provedeme vás prastarými uličkami po stopách českých králů ze Starého Města přes Karlův most na Malou Stranu k Hradu. Jsou zde soustředěny nejznámější pamětihodnosti hlavního města. Staroměstské náměstí patří mezi nejhezčí pražská náměstí, zaujme atmosférou nejen svých historických dominant ale i tepem současnosti. Projdete se po téměř 700 let starém středověkém Karlově mostě lemovaném galerií soch a potěšíte

se úchvatnými výhledy na Hrad a řeku Vltavu. Pokračujete Malou Stranou – čtvrtí barokních paláců, lákající k romantickým procházkám, až k perle českých dějin pražskému Hradu. Procházka umožňuje navštívit různorodé historické pražské čtvrti, každá si vás podmaní svojí tajemností, kouzlem a nepopiratelným šarmem. Získáte základní přehled o tom nejdůležitějším a pochopíte, proč se Praze říká stověžatá.

Mapa

SOUVISEJÍCÍ BODY

Body trasy

0,0km / 3,022km 1. Náměstí republiky

Info text

Stojíte na náměstí Republiky před Prašnou bránou z 15.století, která tvoří symbolický reprezentativní vstup do Starého Města pražského. Je spojena s Obecním domem, vyhledávanou secesní stavbou z let 1905-11. Zde byla slavnostně vyhlášena samostatnost Československa, odtud název Náměstí Republiky. Objekt slouží jako kulturní centrum. Za návštěvu stojí secesní kavárna nalevo v přízemí.

Klasicistní Dům u Hybernů využívá dnes muzikálové divadlo. Růžová fasáda bývalých městských kasáren z 19.století skrývá obchodní centrum.
Před hlavní budovou České národní banky začíná ulice Na příkopě (jedna z hlavních pražských tříd) vedoucí až k Václavskému náměstí. Vedle Prašné brány stojí budova Komerční banky z let 1930-32. Projděte Prašnou bránou a vstupte do Starého města.

0,196km / 3,022km 2. Celetná ulice

Info text

Stojíme v Celetné ulici, v jedné z nejstarších pražských ulic, která je připomínána již od románské doby a svůj význam neztratila dodnes. Její název připomíná calty, pletené housky, které tu vyráběli pekaři, kteří zde byli dříve hojně usazeni. Na nároží stojí Dům U černé Matky Boží z let 1911-12, základní dílo pražské kubistické architektury Josefa Gočára. Tento typ architektury nemá ve světě obdoby a je velmi vyhledáván. Opět doporučujeme návštěvu

světově ojedinělé kavárny v tomto stylu v 1.patře, ostatní patra slouží exposici českého kubismu. Pamětní deska na paláci mincovny připomíná její činnost až do roku 1784. Vedle stojí novobarokní budova krajského a okresního soudu. Dům U zlatého anděla, kdysi prominentní pražský hotel, byl po opravě znovu otevřen pro hosty z celého světa. Projděte se Celetnou ulicí, plnou barokních domů a paláců, u kterých se mnohdy dochovaly i středověké sklepy.

0,339km / 3,022km 3. Dům u černého slunce

Info text

V domě U černého slunce bydlela Josefina Dušková, proslulá pěvkyně a hostitelka Mozarta v Praze. Mozart zažil jeden z vrcholů ze své slávy a úspěchů operou Don Giovanni právě v Praze. Dům U českého lva si zachoval své původní znamení. Týnský kostel upoutá svou velikostí a monumentálními věžemi. Kopie sochy Panny Marie připomíná morový sloup, kdysi stojící na Staroměstském náměstí. Za kostelem objevíme sgrafitovou

výzdobu Týnského dvora, tj. Otýněného dvora, kde se kdysi shromažďovali kupci, aby zde nalezli pohostinství. Bývalo zde značně veselo, o čemž svědčí i jeho latinský název Laeta curia - Veselý dvůr. Večer Vás zve k poslechu hudby jeho jazzový klub U trumpety. Máte-li chuť odbočit a nahlédnout do Týnského dvora, odmění Vás například renesančním domem Granovských, svou atmosférou a tichou malebností.

0,424km / 3,022km 4. Roh Celetné ulice

Info text

Staroměstské náměstí nás překvapí různorodostí a zdobností svých fasád. Do náměstí ústí barokní Sixtův dům. Neogotický Štorchův dům je ozdoben motivem sv.Václava na koni, patrona českých zemí. Dům U kamenného beránka má umístěné své znamení vedle balkonu, na vstupním portálu visí pamětní deska Alberta Einsteina, který se zde setkával s pražskými německými židovskými intelektuály. Kostel Panny Marie před Týnem představuje nejvýraznější architektonickou dominantu Starého Města. Výhled zakrývá Týnská

škola se svými renesančními obloučkovými štíty. Gotický dům U kamenného zvonu, jehož znamení je umístěno na rohu, mohl sloužit jako královská rezidence. Zachoval si původní vjezd pro koně. Dnes jej využívá galerie umění.
Secesní fasáda Ministerstva pro místní rozvoj nás vrátí do 20.století. Máme možnost si dobře prohlédnout český prapor a prapor Evropské unie, jejíž členem je Česká republika od roku 2004. Mozaika ve štítu znázorňuje Alegorii Pojišťovny připomíná původní využití budovy.

0,651km / 3,022km 5. U Husa

Info text

Pomník významného českého reformátora Jana Husa z roku 1915 byl odhalen k 500.výročí jeho upálení. Kousek před ním je v dlažbě vyznačen kovovým pásem pražský poledník. Původní umístění morového sloupu (stržen v roce 1918), připomíná o něco dále uložený základní kámen pro jeho plánovanou kopii. Průčelí paláce Golz-Kinských v rokokovém stylu je opticky rozděleno na 5 dílů, aby tvořilo harmonický celek se sousedícími domy. Význam tohoto paláce je podtržen i předsunutím paláce před ostatní sousední domy. Franz

Kafka studoval na zde tehdy působícím gymnáziu.
O rohovém barokním kostele sv. Mikuláše bychom nikdy neřekli, že původně byl oddělen od náměstí domovní zástavbou. Pařížskou třídu díky nádherným obytným domům z přelomu 19. a 20.století, můžeme nazvat učebnicí historizujících slohů. Tato část města vznikla na přelomu 19. a 20. století rozsáhlou asanací původního Židovského města. Torzo křídla Staroměstské radnice nám připomíná boje koncem 2.světové války, parčík na jeho místě nás dnes zve k odpočinku.

0,69km / 3,022km 6. Staroměstské náměstí

Info text

Staroměstské náměstí patří mezi nejstarší pražská náměstí a mezi Pražany i nejoblíbenější. Jeho rozloha čítá více než 9000 m2. Již ve 13.století sloužilo jako hlavní tržiště města. Vždy se zde odehrávaly události, slavnosti a manifestace významné pro celý stát a národ (z moderních např. Sametová revoluce v roce 1989). Každý rok se zde konají trhy u příležitosti velikonočních a vánočních svátků. Na jaře se zde setkávají běžci z celého

světa, aby soupeřili o vítězství v mezinárodním pražském marathónu. Češi zde také vítají své sportovce po návratu z vítězných sportovních mezinárodních klání. Přestože náměstí dýchá historií, žije i přítomností. Je místem, kde se ve všedních i svátečních dnech setkávají nejen zahraniční návštěvníci, ale i Pražané za zvuků Orloje. Doporučujeme večerní procházku, při které Vás překvapí nejen osvětlené věže Týnského chrámu.

0,794km / 3,022km 7. Orloj

Info text

Staroměstská radnice byla založena již v roce 1338. Od roku 1784 je hlavní radnicí celé Prahy. Dnes slouží k reprezentačním a výstavním účelům a primátor zde přijímá delegace návštěvy. Její svatební síň patří mezi nejoblíbenější v Praze.
Pozoruhodný je pozdně gotický portál hlavního vchodu. Největší pozornost návštěvníků Prahy budí staroměstský orloj ze začátku 15.století. Když odbíjí na orloji každá celá hodina, můžeme vidět ve dvojici dvířek nad ciferníkem defilující procesí sošek apoštolů, celá

scéna je završena zakokrháním kohouta. Z vrcholu věže je nádherný pohled na Prahu.
Výstup na věž doporučujeme mimo jiné i proto, že až nahoru k ochozu lze vyjet výtahem. Radniční kapli zdobí pamětní deska, připomínající osvobození Prahy Rudou armádou v roce 1945. Pro Vaše potřeby se v radnici nachází i turistické informační centrum. Pamětní desky u jeho vchodu připomínají, že Praha je na seznamu UNESCO. Vedlejší dům se šedivou fasádou „U minuty“ má překrásnou renesanční sgrafitovou výzdobu.

0,906km / 3,022km 8. Malé náměstí

Info text

Původně prostor Malého náměstí představoval pokračování cesty ze staroměstského tržiště k vltavskému brodu. Jeho trojúhelníkový půdorys má základy již v době románské. Kašna s renesanční mříží, původně čerpající vodu ze studně, nad níž je postavena, nese letopočet 1560 a motiv českého lva. Neorenesanční Dům U Rotta je vyzdoben malbami Řemesel a Zemědělství dle návrhu M. Alše. Málokdo tuší, že v domě, který tu kdysi stával, byla v roce 1488 vytištěna první česká pražská bible. Klasicistní

portál vrcholně barokního trojdílného průčelí Richterova domu je zdoben alegorií čtyř ročních dob. Domy U Zlaté lilie, U zlatého orla a U Černého koníčka se připomenou svými původními domovními znameními. Na domu U zlatého rohu se dochovaly pozůstatky renesančních sgrafit – postava spravedlnosti je lehce k rozeznání. Jistě jste si již povšimli plynového osvětlení, jehož mihotavé světlo se večer snoubí s vydlážděnými ulicemi. Pokračujme dále křivolakou Karlovou ulicí.

1,067km / 3,022km 9. Křížení Husovy ulice a Karlovy ulice

Info text

Barokní Clam-Gallasův palác oživuje mohutný portál s dvojicemi Heraklů. Je zde uložen Archiv hlavního města Prahy a slouží k výstavním a koncertním účelům. Za dominikánským klášterem se tyčí kostel sv.Jiljí ze 14.století, kde působil reformátor Jan Hus. Odtud plyne název příčné Husovy ulice. V domě U zlatého tygra se nachází známá pivnice, v níž i bývalý americký prezident Clinton a bývalý český prezident Havel při společné debatě smočili

své rty v národním českém nápoji – v pivu. Nezajdete si na jedno? Průhledem Husovy ulice dohlédneme až na Mariánské náměstí, kde se skví zadní průčelí bývalé jezuitské koleje Klementina, po Pražském hradu největší pražské památky a sídla dnešní Národní knihovny. Jde o opravdu mohutný komplex budov o rozloze 2 ha. Hlavní průčelí najdeme později až těsně u Karlova mostu. Pozor na automobilový provoz a správné pokračování do Karlovy ulice.

1,197km / 3,022km 10. Karlova ulice

Info text

Karlova ulice byla v minulosti jednou z hlavních komunikačních tepen. Ve středověku zde sídlili nožíři, později ševci a barokní obuvníci. I toto místo přes čilý místní ruch stojí za pozastavení. Očima můžete spočinout na jednotlivých fasádách. Barokní fasáda Domu u zlaté studně je zdobena štukovými reliéfy morových patronů. Hotel Klementin je nejužším v Praze (3,28m). Boční fasáda Klementina, zvaného dle původního kostela sv. Klimenta,

skrývá průchod na nádvoří, které nabízí klid a oddych nejen studentům. Barokní kostel sv.Klimenta užívá dnes řeckokatolická církev, konají se zde pravidelné koncerty vážné hudby. V domě U zlatého hada byla jedna z prvních pražských kaváren. Secesní domy, povšimněte si např. znamení Domu u modré štiky, lemují protější stranu ulice. Nedaleko stojí Divadelní fakulta, kde mají studenti svoje vlastní divadlo Disk. Dům U Zlaté studně

1,33km / 3,022km 11. Křižovnické náměstí

Info text

Křižovnické náměstí připomíná v názvu Křižovnický řád s červenou hvězdou - jediný vysloveně český církevní řád. Působí při kostele sv.Františka z Assisi, jehož zelená kupole je vidět do všech stran. Na boku kostela je vinařský sloup se sochou sv.Václava se zbytky dlažby bývalého Juditina mostu z 12.století. Kostel sv.Salvátora s barokními sochami znovu připomene Klementinum. Dominantou náměstí je socha Karla IV, českého krále a římského císaře. Jistě Vám také neušel první výhled na Pražský hrad.
Než vkročíte na Karlův

most, musíte projít branou Staroměstské mostecké věže ze 14.století. Věž je považována za jednu z nejhezčích tohoto typu ve střední Evropě. Ze strany od města je ozdobena kopiemi původních gotických soch. Dole nalevo jedna z nich nabízí portrét Karla IV, který založil tento nejznámější pražský most. Most je dnes určený pouze pěším. Zastavme se, abychom mohli obdivovat pražské panorama, které nikdy nezevšední a je půvabné v každé roční době. Poutavý je po západu slunce i pohled na osvětlené hlavní město.

1,383km / 3,022km 12. Karlův most

Info text

Karlův most patří mezi nejznámější pražské památky. Je monumentálním gotickým dílem, spojujícím historické zóny na obou březích Vltavy. Je nejstarší v Praze a byl založen již v roce 1348 na místě dřívějšího Juditina mostu. Most má délku 516m a šířku 9,5m. Snadno jej poznáte. Jako jediný z pražských mostů je zdoben sochami – přesněji galerií 30 soch a skupin svatých. Až do začátku 19.století byl také jediným pražským mostem. Určen pro pěší je hezký za každého počasí - ať sněží či je mlha, vytváří kouzelnou

atmosféru. Pražané jej využívají k procházkám i jako místo schůzek. Potkáme je zde vlastně vždy. Zahraničním návštěvníkům doporučujeme procházku brzy ráno, kdy je zde klid, město se probouzí a člověk má dojem, že má most „pro sebe“.
Zastavme se, abychom mohli obdivovat pražské panorama, které nikdy nezevšední a je půvabné v každé roční době. Po západu slunce je odtud poutavý pohled i na osvětlené město. Most inspiroval mnohé básníky, spisovatele a filmaře, kteří si jeho atmosféru velmi oblíbili.

1,486km / 3,022km 13. Panorama Hradčan

Info text

Nad vltavskou kotlinou se vypíná Hrad s katedrálou sv.Víta, sv.Václava a sv.Vojtěcha, největší architektonický soubor v Praze, sídlo českých panovníků a dnešních prezidentů. Čtvrť pod Hradem se nazývá Malá Strana (Petit Coté), jejíž dominantou je zelená kupole kostela sv.Mikuláše se štíhlou věží. Vrch Petřín zdobí věž, která byla postavena v roce 1891. Inspirace Eiffelovou věží je všem asi zřejmá. Národní divadlo, historická vodárenská věž a Smetanovo muzeum se sochou Bedřicha Smetany

vládnou protějšímu břehu. Vzniká tak dojem, že Bedřich Smetana, známý svou symfonickou básní Vltava, poslouchá melodii řeky dodnes. Jako koncertní a kulturní centrum slouží Rudolfinum. Vrch Letnou zdobí terasa s Metronomem, Hanavský pavilon a Kramářova vila – residence českých premiérů. Pod ní Strakova akademie - velký neobarokní palác, který je sídlem české vlády. Krásný pohled na velké množství soustředěných historických památek. Praha – matka měst vás zdraví v celé svojí kráse.

1,824km / 3,022km 14. Malostranské mostecké věže

Info text

Menší věž, v jádře románská z 12.století, je památkou na předchozí kamenný most zvaný Juditin. Před ní stojí bývalá celnice. Větší věž z 15.století slouží jako vyhlídková, v letní sezoně v přízemí ukrývá turistické informační středisko. Dům U tří pštrosů z 16.století získal v roce 1597 získal Jan Fux, obchodník se pštrosími pery, tehdy módní novinkou. Loučíme se s Karlovým mostem a jeho sochami, sousoším Salvátora se sv.Kosmou a Damiánem a sochou sv.Václava, hlavního

patrona českých zemí.
Průhledem mezi věžemi spatříme nejvýznamnější architekturu pražského baroka – chrám sv. Mikuláše, který ovládá celou Malou Stranu. Malá Strana, založená již v roce 1257, si zachovala svůj historický ráz. Mnohé původně šlechtické paláce užívají velvyslanectví různých zemí, najdeme zde i sídlo českého parlamentu, senátu, vlády a dalších úřadů. Současně je i jednou z nejromantičtějších pražských čtvrtí, která si určitě získá vaši pozornost.

2,026km / 3,022km 15. Malostranské náměstí

Info text

Srdcem Malé Strany je Malostranské náměstí. Rozlohou nepatří rozhodně k největším, ale v tom nikdy nebyl jeho hlavní význam. Leží na křižovatce dvou cest, levobřežní komunikace a Královské cesty –

historicky nejdůležitější české komunikace. Ať se vydáte kterýmkoli směrem, budete stále obklopeni minulostí a historií, které večerní soumrak ještě přidá tu správnou špetku romantiky a půvabu.

2,082km / 3,022km 16. Před Kaiserštejnským palácem

Info text

Malostranské náměstí, ústřední náměstí této čtvrti, je rozděleno na dvě části jezuitským chrámem sv. Mikuláše. Věž chrámu je vyhlídková. Bývalá jezuitská kolej slouží dnes pro potřeby Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Gromlingovský palác je zdoben mytologickými plastikami. Pozornost přitahuje severní strana náměstí s domem Smiřických s nárožními arkýři. Zde se radili vůdcové české stavovské opozice o defenestraci, která v Praze zahájila v roce 1618

třicetiletou válku. Budova sousedí se Šternberským palácem a nárožním renesančním domem se slunečními hodinami. Tyto budovy jsou využívány pro potřeby Poslanecké sněmovny. Atiku Kaiserštejnského paláce zdobí alegorie Čtyř ročních období, pod balkonem se nachází busta Emy Destinnové, české operní pěvkyně a partnerky Carusa. Její portrét najdeme na české bankovce o hodnotě CZK 2000. Obdivovat můžeme i věže bývalé malostranské radnice, dnes kulturního centra.

2,329km / 3,022km 17. Před Lichtenštejnským palácem

Info text

Monumentální Lichtenštejnský palác, v rohu navazující na sousední Hartigovský palác, zaujímá celou západní stranu a je využíván opravě pro potřeby Hudební fakulty, koncerty a kulturní účely. Průčelí chrámu sv. Mikuláše je zdobeno plastikami církevních učitelů. V roce 1787 zde hrál na varhany Mozart a dodnes se tu konají krásné koncerty

vážné hudby. Štíhlá zvonice patřila obci, bývalou jezuitskou kolej již známe. Uprostřed náměstí stojící barokní sousoší Nejsvětější Trojice vyjadřuje vděčnost za vymizení moru. Po levé straně přitahuje pozornost svou výzdobou novorenesanční dům U černého orla, na tomto místě se připomíná lékárna již v roce 1488 a funguje i nyní.

2,529km / 3,022km 18. Nerudova ulice

Info text

Na horním konci Malostranského náměstí Královská cesta začíná prudce stoupat ke svému cíli – pražskému Hradu. Ve své poslední části vede malebnou Nerudovou ulicí. Název připomíná významného českého spisovatele a básníka 19.století Jana Nerudu, kterého obdivovával Pablo Neruda. Nepleťme si je.
Sportovní

výkon spojený se zdoláním Nerudovy ulice Vám snad zpříjemní rozličné barokní fasády s domovními znameními např. dům U tří houslí nebo zastávka v některé z mnoha restaurací a kaváren. Nakoupit si můžete v některém z mnoha obchůdků a ve vyšší části se již objeví výhledy na Prahu.

2,974km / 3,022km 19. Vyhlídka pod hradem

Info text

Odtud se otevírá úchvatný výhled na Prahu. Po levé straně vidíme vrch Petřín, mezi ním a námi se krčí červené střechy Malé Strany s kostelem sv. Mikuláše, dohlédneme až k Vltavě, ke Karlovu mostu. Pozornost upoutá uprostřed protějšího břehu kupole Národního divadla, která odděluje Staré Město (nalevo) a Nové Město (za ním vpravo). Starobylé město se svými věžemi a věžičkami – skutečné srdce Evropy.
Otočíme-li se, vidíme majestátnou

vstupní bránu do Pražského Hradu, která dominuje Hradčanskému náměstí. Naši pozornost upoutá Arcibiskupský palác i protilehlý Schwarzenberský palác se sgrafitovou výzdobou. Uprostřed vidíme morový sloup a litinový kandelábr plynového osvětlení. Socha 1.československého prezidenta Masaryka nám připomíná, že za jeho působení Hrad stal poprvé prezidentskou rezidencí, a zve Vás k návštěvě této národní kulturní památky.

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE