Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
DIGITAL GUIDE OBSAHUJE:
  • POI: 858
  • Reálie: 400
  • Trasy: 8
  • Související vazby: 4194
  • Fotografie: 2528
  • Počet stran textu: 348
pro média/press ke stažení

Staré Město

Procházka Starým městem - srdcem Prahy
Significant photo
Info text

Čeká vás prohlídka Starého Města, jednoho z nejstarších historických center nejen v Praze, ale i ve Střední Evropě. Král Václav I. rozhodl ve 30. letech 13. století vytvořit z původního osídlení skutečné město de facto i de iure, pozdější Staré Město pražské. Mělo původně rozlohu asi 140 ha, což bylo více než tehdejší Norimberk (necelých 100 ha) nebo tehdejší Paříž (asi 70 ha). První ulice začaly vznikat kolem již dříve postavených domů, proto byly úzké a křivolaké, což Vám chceme ukázat mimo jiné při této procházce. Projdete si nejen

tyto přirozeně vzniklé historické uličky a „duši“ této čtvrti objevíte i v různých průchodech a pasážích. Zavedeme Vás na místa, kam běžný návštěvník Prahy nezavítá. Navštívíte samozřejmě i místa nejznámější – např. Staroměstské náměstí – srdce tohoto města. Při procházce se seznámíte se všemi architektonickými styly, které ovlivnily jeho tvář. Objevíte nejen kouzlo historických památek chráněných UNESCO a jistě narazíte i na Pražany, které tuto část svého města opravdu milují. Nechte se tedy pozvat k podrobnější prohlídce.

Mapa

SOUVISEJÍCÍ BODY

Body trasy

0,0km / 2,832km 1. Prašná brána

Info text

Stojíte na náměstí Republiky před Prašnou bránou z 15.století, která tvoří symbolický reprezentativní vstup do Starého Města pražského. Je spojena s Obecním domem, vyhledávanou secesní stavbou z let 1905-11. Zde byla slavnostně vyhlášena samostatnost Československa, odtud název Náměstí Republiky. Objekt slouží jako kulturní centrum. Za návštěvu stojí secesní kavárna nalevo v přízemí. Klasicistní

Dům u Hybernů využívá dnes muzikálové divadlo. Růžová fasáda bývalých městských kasáren z 19.století skrývá obchodní centrum.
Před hlavní budovou České národní banky začíná ulice Na příkopě (jedna z hlavních pražských tříd) vedoucí až k Václavskému náměstí. Vedle Prašné brány stojí budova Komerční banky z let 1930-32. Projděte Prašnou bránou a vstupte do Starého města.Dům U Černé matky boží

0,156km / 2,832km 2. Dům U Černé matky boží

Info text

Stojíme v Celetné ulici, v jedné z nejstarších pražských ulic, která je připomínána již od románské doby a svůj význam neztratila dodnes. Její název připomíná calty, pletené housky, které tu vyráběli pekaři, kteří zde byli dříve hojně usazeni. Na nároží stojí Dům U černé Matky boží z let 1911-12, základní dílo pražské kubistické architektury Josefa Gočára. Tento typ architektury nemá ve světě obdoby a je velmi vyhledáván.
Opět doporučujeme

návštěvu kavárny v tomto stylu v 1.patře, ostatní patra slouží exposici českého kubismu. Pamětní deska na paláci mincovny připomíná její činnost až do roku 1784. Vedle stojí novobarokní budova krajského a okresního soudu. Dům U zlatého anděla, kdysi prominentní pražský hotel, byl po opravě znovu otevřen pro hosty z celého světa. Projděte se Celetnou ulicí, plnou barokních domů a paláců, u kterých se mnohdy dochovaly středověké sklepy.

0,201km / 2,832km 3. Ovocný trh

Info text

Nejstarším názvem bylo Nové tržiště, které ho odlišovalo od staršího tržiště na Staroměstském náměstí, které uvidíme později. Název Ovocný se používá asi od roku 1870 až do současnosti. Ovoce se zde prodávalo ještě na počátku 20.století. Stálé trhy se zde již nekonají. Prostor je po nákladné opravě používán pro výstavy výtvarného umění, různé prezentace – např. jednotlivých regionů Evropské unie. Před vánočními svátky dočasné umělé kluziště sloužící pro zábavu dětí i dospělých.
Dům U České

orlice z roku 1897 vyniká neorenesančními a negotickými prvky a výzdobou dle M.Alše. Dnes slouží pro potřeby centrály Komerční banky. Současným životem žije i Palác Myslbek, jež je výsledkem práce českých a francouzských architektů. Všimněte si železných vrat zdobených plastikami lidských hlav. Kolowratský palác s krásným raně barokním průčelím slouží dnes pro potřeby sousedního Nosticova divadla. Působí zde jeho scéna Divadlo Kolovrat, obě divadla zde mají zkouškové sály a pokladnu.

0,336km / 2,832km 4. Nosticovo divadlo – Karolinum

Info text

Divadelní budova byla postavena nákladem F.A. Nostize-Rienecka (odtud je odvozen název) v letech 1781-1783 v klasicistním stylu. Mozart zde dirigoval svoji operu Figarova svatba. Premiéru zde měly jeho opery Don Giovanni a La clemenza di Tito. Po té budovu odkoupily české stavy, odtud jiný název Stavovské divadlo. Premiéru zde měla česká hymna – píseň „Kde domov můj“. Průčelí nese ve štítu českého lva a nápis „Patriae et musis“ (vlasti a múzám). Socha Il commendatore připomíná komtura z opery

Don Giovanni. Přestože divadlo patří mezi nejprestižnější scény hlavního města v současnosti, vzniká dojem, že Mozart se jen někde „pozapomněl“ a za chvilku za námi přiběhne s trylky na rtech.
Karolinum slouží pro potřeby Univerzity Karlovy. Založení Karlovy Univerzity v roce 1348 bylo jedním z vladařských činů Karla IV. mířících k povznesení Prahy mezi nejskvělejší města soudobé Evropy. Pražská univerzita byla první vysokou školou ve střední Evropě. Za povšimnutí stojí gotický arkýř.

0,584km / 2,832km 5. Dům u černého slunce

Info text

V domě U černého slunce bydlela Josefina Dušková, proslulá pěvkyně a hostitelka Mozarta v Praze. Mozart zažil jeden z vrcholů ze své slávy a úspěchů operou Don Giovanni právě v Praze. Dům U českého lva si zachoval své původní znamení. Týnský kostel upoutá svou velikostí a monumentálními věžemi. Kopie sochy Panny Marie připomíná morový sloup, kdysi stojící na Staroměstském náměstí.
Za kostelem objevíme sgrafitovou

výzdobu Týnského dvora, tj. Otýněného dvora, kde se kdysi shromažďovali kupci, aby zde nalezli pohostinství. Bývalo zde značně veselo, o čemž svědčí i jeho latinský název Laeta curia - Veselý dvůr. Večer Vás zve k poslechu hudby jeho jazzový klub U trumpety. Máte-li chuť odbočit a nahlédnout do Týnského dvora, odmění Vás například renesančním domem Granovských, svou atmosférou a tichou malebností.

0,726km / 2,832km 6. Týnský dvůr

Info text

Týnský dvůr nazývaný Ungelt, či Týn, tj. otýněný (ohrazený) dvůr byl místem, kde cizí kupci mohli složit své zboží a přenocovat. Z poplatku za ochranu cizích obchodníků se postupem doby vyvinulo pravidelné clo ze zboží dováženého do Prahy nebo prováženého Prahou. Již ve 14.století se toto clo nazývalo Ungelt a podle něj se ustálil i tento druhý název pro celý dvůr. Že tu bývalo dost veselo, o tom svědčí i latinský název Laeta Curia, Veselý dvůr. Dnešní Ungelt si zachoval dispozici obestavěného

dvora s dvěma branami. Byl velkým nákladem restaurován.
Dům Granovských patří k nejzachovalejším renesančním stavbám v Praze, obdivována je jeho arkádová lodžie a sgrafitová výzdoba. Geometrické vzory sgrafitové výzdoby lze shlédnout zblízka u bran. Restaurace, kavárny, venkovní terasy zvou k posezení. Oživením jsou i různé obchůdky, jazzový klub, divadlo, hotel. Jistě mají štěstí ti, co zde bydlí. Za návštěvu stojí i večerní atmosféra s pohledem na osvětlené věže Týnského chrámu.

0,971km / 2,832km 7. Kostel sv. Salvátora

Info text

Kostel sv. Salvátora je goticko-renesanční stavbou postavenou pro potřeby německých luteránů v letech 1611-1614. Němečtí luteráni podnikli předtím řadu marných pokusů získat pro své potřeby některý z již existujících pražských kostelů. Pozemek jim věnoval hrabě Šlik, sám evangelík. Peníze na stavbu byly získány díky sbírkám po celé Evropě. Při kostele byla založena fara, škola a šestitřídní luteránské gymnázium pro 200 žáků. Luteráni se z kostela těšili pouhých 8 let, císař Ferdinand

II jim jej odňal.
Později kostel využíval Paulánský řád. Za Josefa II kostel zrušen. Později zde v kostele působila mincovna, což vedlo k jeho zničení. Dnes slouží jako modlitebna Českobratrské církve evangelické. Interiér je zcela prostý, jen s nezbytným zařízením a holými zdmi zcela v intencích evangelických církví. Proti jižnímu boku kostela stojí zajímavá, zčásti cihlová stavba, postavená v letech 1909-11 pro nakladatele uměleckých publikací J.Štence – odtud název Štencův dům.

1,303km / 2,832km 8. Náměstí Franze Kafky

Info text

Stojíme na hranici Židovského Města (Josefova) a Starého Města. Nárožní dům připomíná svojí pamětní deskou místo, kde narodil v roce 1883 Franz Kafka, významný pražský židovský spisovatel. Od roku 2000 se přilehlé prostranství nazývá jeho jménem. Někdy zahraniční návštěvníky mate červená deska s nápisem Náměstí Franze Kafky. Není zde nápis Náměstí Franz Kafka, protože český jazyk stejně jako ostatní slovanské jazyky skloňuje. Východnímu

průčelí barokního kostela sv. Mikuláše dominuje socha jeho patrona. Kostel využívá Církev československá husitská, konají se zde koncerty vážné hudby. Protější budova z let 1926-28 slouží pro potřeby Magistrátu hl.m. Prahy. Průhledem do Kaprovy ulice spatříme na jejím konci Filosofickou fakultu Karlovy univerzity a současně uvidíme, že Hrad, největší pražská památka tyčící se na kopci nad Vltavou, již není tak daleko.

1,45km / 2,832km 9. Mariánské náměstí

Info text

Na boku Clam-Gallasova paláce, je výklenek s kašnou, v níž je umístěna kopie sochy Vltavy, lidově zvaná Terezka. Jednu stranu náměstí tvoří zadní průčelí Klementina, bývalé jezuitské koleje, dnes sídla Národní knihovny. V budově Městské knihovny z let 1926-30 se nachází kromě knihovny evropsky známé loutkové divadlo Říše loutek (v roce 1929 v něm byla založena Mezinárodní loutkařská organizace UNIMA), výstavní prostor, koncertní a přednáškový sál i reprezentační

byt pražského primátora.
Budete-li mít štěstí a knihovna bude otevřená, vyjděte pár schodů do přízemí a objevíte zajímavou montáž knih. Šest alegorických postav zdobí atiku. Nová radnice je ukázkou čisté secese. Z její sochařské výzdoby jsou nejvýznačnější nadživotní sochy na obou nárožích – Železný muž, který připomíná legendu vztahující se k nedaleké Platnéřské ulici, a Rabbi Loewa, židovského učence připomínajícího blízkost nedalekého Josefova.

1,697km / 2,832km 10. Kostel sv. Jiljí

Info text

Kostel sv. Jiljí byl postaven ve 14.století, jedná se o jediný pražský kostel zasvěcený tomuto patronu. Sv. Jiljí byl ve středověku jedním z nejpolárnějších světců západní Evropy. Říká se, že vlastnil ochočenou laň, kterou jednoho dne vystopovali psi krále Visigótů Wamby. Král za laní vystřelil do houštiny z luku, a když vyjel na mýtinu, spatřil zraněného Jiljí, jak drží laň v náručí, zatímco psi jsou přimraženi k zemi jakousi neviditelnou silou. V

kostele působil od roku 1364 známý český kazatel Jan Milíč z Kroměříže.
Chrám byl barokně přestavěn za přispění významných umělců té doby. Dodnes je používán pro potřeby dominikánů, kteří vlastní i přilehlý klášter. Známý je dům nynějšího Českého učení technického, které je nestarší vysokou školou technického směru v Evropě, založenou v roce 1707. Průčelí domu bylo kolem roku 1730 zbarokizováno F.M.Kaňkou. Dohlédneme i na Dům U zemských desek.

1,832km / 2,832km 11. Dům U Vejvodů

Info text

Obdivujme ušlechtilou krásu průčelí renesančního domu U Vejvodů. Stojí za to mu věnovat pozornost. Název připomíná jednoho z četných majitelů primátora Jana Vejvody ze Strombergu, který jej koupil v roce 1707. Primátorem Starého Města pražského ho jmenovala sama císařovna Marie Terezie. Nad renesančním portálem vidíte ve štuku provedený znak jiného majitele primátora Turka, který se proslavil v roce 1648, kdy neohroženě stanul v čele těch, kteří hájili Staré Město proti Švédům.
Jedním

z detailů znaku je písmeno FIII připomínající císaře, který znak udělil, tedy Ferdinanda III. Po nákladné opravě zůstala v provozu i restaurace. Ochutnejte pivo, jako to již dříve učinily také osobnosti českého národa, mezi které patřil novinář K.H.Borovský nebo historik František Palacký. Mezi tímto domem a domem Míčovým, ve kterém Ital Ringgolini zřídil míčovnu, se stáčí doprava malebná Vejvodova ulička, která potvrzuje přirozený vývoj této čtvrti a ústí do ulice Michalské.

2,004km / 2,832km 12. Uhelný trh

Info text

Název Uhelnému trhu dále ve 14.století kovárna a havířská huť, v níž se prodávalo i dřevěné uhlí. Dnes se jedná o klidné náměstíčko, kde lze v létě spatřit malující výtvarníky u stojanů. Kopii klasicistní kašny zdobí alegorie Vinařství a Zemědělství. Průhledem uvidíme kostel sv. Martina ve zdi. V souvislosti s vývojem města se kostel ocitl v těsném sousedství městské hradby a vžil se název „ve zdi“. Pamětní deska s portrétem na boční fasádě nárožního domu na rohu ulice Skořepka připomíná

pobyt W.A.Mozarta, který zde byl ubytován v roce 1787 jako host majitele domu.
Novorenesanční školní budova (dnes základní škola), byla postavena v letech 1882-1883. Průčelí dominuje dvojitý portál. Takto řešenému vstupu odpovídá rozdělení školy na dvě části, Levá byla původně vyhrazená pro chlapce a pravá pro dívky. Kovové reliéfní portréty znázorňují pedagogy. Jedním z nich je J.A. Komenský, jehož portrét najdete na české bankovce CZK 200,-. Projděme dále Havelským trhem.

2,066km / 2,832km 13. Roh Melantrichovy a Havelské

Info text

Ulice Havelská získala jméno dle kostela sv. Havla, jehož barokní věže a průčelí se sochami nás provází při procházce. Budova bývalé Městské spořitelny pražské z 19.století slouží pro potřeby České spořitelny. Tradice Havelského trhu spadá do středověku a prodává se zde dodnes. Je to v současnosti jediný venkovní stálý trh Starého Města. Celý týden včetně víkendu zde můžete nakoupit ovoce, zeleninu a suvenýry.
Melantrichova ulice v názvu připomíná Jiřího Melantricha

z Aventina, který v ní vlastnil dům a tiskárnu. V 16.století se tiskárna mohla směle měřit s nejlepší evropskou konkurencí. Ulice je velice živá, pěší ji používají jako součást nejkratší trasy mezi Václavským náměstím, jehož část můžeme zahlédnout, a Staroměstským náměstím. Projdeme si její část. Cestou uvidíte např. dům U zlatého lva, dům U pěti korun nebo dům U modré lodi s bustou hudebního skladatele Myslivečka. Vraťme se znovu do malých uliček a pasáží.

2,34km / 2,832km 14. Dům U Dvou mědvědů

Info text

Dům U Dvou zlatých medvědů přitahuje pozornost svým bohatým renesančním portálem, který patří mezi nejhezčí v Praze. Motiv dvou medvědů je snadno vysvětlitelný – navazuje na název domu z počátku 16.století ve formě „U zlatého medvěda“ a má funkci domovního znamení. Na portálu vidíme dvojici mužských postav s rostlinnými úponky. V levé části se jedná o chmel a připomíná tak historii tohoto domu, v němž se v 15.století vařilo pivo. Vrata jsou rokoková.


Pamětní deska připomíná novináře a spisovatele E.E.Kische, který se v domě roku 1885 narodil. Dnes jej užívá ředitelství Muzea hl.m.Prahy. Máte-li chuť na malou odbočku, v Domě U závoje (Kožná 6) se skrývá velmi hezká pasáž. Třeba Vás zláká k oddychu. Průhledem na konec Melantrichovy ulice je vidět věž Staroměstské radnice, tento motiv patří k nejvíce fotografovaným. Nezapomeňte na správné pokračování průchodem do Michalské ulice.

2,474km / 2,832km 15. Malé náměstí

Info text

Původně prostor Malého náměstí představoval pokračování cesty ze staroměstského tržiště k vltavskému brodu. Jeho trojúhelníkový půdorys má základy již v době románské. Kašna s renesanční mříží, původně čerpající vodu ze studně, nad níž je postavena, nese letopočet 1560 a motiv českého lva. Neorenesanční Dům U Rotta je vyzdoben malbami Řemesel a Zemědělství dle návrhu M.Alše. Málokdo tuší, že v domě, který tu kdysi stával, byla v roce 1488 vytištěna první česká pražská bible.
Klasicistní

portál vrcholně barokního trojdílného průčelí Richterova domu je zdoben alegorií čtyř ročních dob. Domy U Zlaté lilie, U zlatého orla a U Černého koníčka se připomenou svými původními domovními znameními. Na domu U zlatého rohu se dochovaly pozůstatky renesančních sgrafit – postava spravedlnosti je lehce k rozeznání. Jistě jste si již povšimli plynového osvětlení, jehož mihotavé světlo se večer snoubí s vydlážděnými ulicemi. Pokračujme dále křivolakou Karlovou ulicí.

2,663km / 2,832km 16. Staroměstské náměstí

Info text

Staroměstské náměstí patří mezi nejstarší pražská náměstí a mezi Pražany i nejoblíbenější. Jeho rozloha čítá více než 9000 m2. Již ve 13.století sloužilo jako hlavní tržiště města. Vždy se zde odehrávaly události, slavnosti a manifestace významné pro celý stát a národ (z moderních např. Sametová revoluce v roce 1989). Každý rok se zde konají trhy u příležitosti velikonočních a vánočních svátků. Na jaře se zde setkávají běžci z celého

světa, aby soupeřili o vítězství v mezinárodním pražském marathónu. Češi zde také vítají své sportovce po návratu z vítězných sportovních mezinárodních klání.
Přestože náměstí dýchá historií, žije i přítomností. Je místem, kde se ve všedních i svátečních dnech setkávají nejen zahraniční návštěvníci, ale i Pražané za zvuků Orloje. Doporučujeme večerní procházku, při které Vás překvapí nejen osvětlené věže Týnského chrámu.

2,739km / 2,832km 17. Pohled od Husa

Info text

Pomník významného českého reformátora Jana Husa z roku 1915 byl odhalen k 500.výročí jeho upálení. Kousek před ním je v dlažbě vyznačen kovovým pásem pražský poledník. Původní umístění morového sloupu (stržen v roce 1918), připomíná o něco dále uložený základní kámen pro jeho plánovanou kopii. Průčelí paláce Golz-Kinských v rokokovém stylu je opticky rozděleno na 5 dílů, aby tvořilo harmonický celek se sousedícími domy. Význam tohoto paláce je podtržen i předsunutím paláce před ostatní sousední domy. Franz

Kafka studoval na zde tehdy působícím gymnáziu.
O rohovém barokním kostele sv. Mikuláše bychom nikdy neřekli, že původně byl oddělen od náměstí domovní zástavbou. Pařížskou třídu díky nádherným obytným domům z přelomu 19. a 20.století, můžeme nazvat učebnicí historizujících slohů. Tato část města vznikla na přelomu 19. a 20. století rozsáhlou asanací původního Židovského města. Torzo křídla Staroměstské radnice nám připomíná boje koncem 2.světové války, parčík na jeho místě nás dnes zve k odpočinku.

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE