Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

Kostel sv. Petra a Pavla

*
Jeden z nejstarších pražských kostelů
Significant photo
Info text

Kostel byl založen knížetem Vratislavem II. kolem roku 1070 dle podoby známého římského kostela sv. Petra a Pavla. Podle pověsti nanosil sám kníže Vratislav dvanáct nůší kamene do základů stavby. Vyšehradská kapitula byla nezávislá na pražském biskupovi a podléhala přímo papeži v Římě. Tato nezávislost trvala až do poloviny 18. století.
Původní románská bazilika byla z podnětu císaře

Karla IV. přestavěna ve vrcholně gotickém stylu jako trojlodní chrám s bočními kaplemi. Barokní úpravy kostela provedl počátkem 18. století podle Santiniho plánů architekt František Maxmilián Kaňka. Současná novogotická podoba chrámu pochází z konce 19. století a dílem Josefa Mockera. Věže u průčelí chrámu byly osazeny spolu se sochařským reliéfem nad hlavním portálem v roce 1903.

GPS: 50° 3′ 52.7″ N, 14° 25′ 3.04″ E
link
Mapa

Kontaktní informace

Ulice Vyšehrad Město Praha 4

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE