Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
20. století

Vznik Českoskoslovenska

Vznik samostatného Československého státu
Significant photo
Info text

Během První světové války se ocitlo Rakousko-Uherské soustátí na straně poražených mocností. Tento fakt už jen dokonal postupnou destrukci již tak dosti hliněného kolosu, kterým se stalo Rakousko-Uhersko na počátku 20. století. Jednalo se o mnohonárodnostní konglomerát, ve kterém postupně došlo k mnoha odstředivým národním tendencím. Jednou z nich byl i boj v českých zemích za vlastní stát.
První světová válka na chvíli přerušila domácí snahy čechů o vlastní stát a veškerá iniciativa, zasazující se o vznik státu, vycházela z českého exilu v čele s T.G. Masarykem. Reálnou pomocí u mocností Dohody jim byly československé legie, které odmítaly bojovat za Rakousko-Uhersko a nezřídka bojovali i proti němu.
V polovině roku 1918 získal Masaryk ujištění od představitelů Dohody a v atmosféře konce války došlo k řadě posunů v otázce nezávislosti. 14.10. došlo ke generální stávce a předčasnému vyhlášení nezávislosti v Písku, na které reagovala Rakouská správa vysláním oddílu

maďarských vojáků.
Dne 28.10. byla zahájena konference v Ženevě, kde Karel Kramář, jako předseda delegace Národního výboru, vedl jednání s významným představitelem protirakouského zahraničního odboje, Edvardem Benešem. Oba projednali podobu a vznik samostatného československého státu. V Čechách bylo zahájeno jednání s představiteli rakouské správy.
Na přelomu října a listopadu došlo k rezignaci rakouské správy a vyhlášení nezávislosti Československa. 13. listopadu se prezidentem nově vzniklého státu stal Masaryk. Rodící se Maďarsko se ihned dostalo do územně-právních sporů s Československem a na Slovensku došlo opakovaně k bojům, které vyřešila až v červnu 1919 smlouva ve Versailles, která mimo jiné určila hranice nástupnických států. Roku 1920 byl tento proces završen schválením ústavy a Československo se vydalo cestou plně uznaného samostatného státu, který velice rychle stanul v první desítce nejvyspělejších států světa nejen díky velmi vyspělému průmyslu.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE