Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
14. století

Zlatá éra Karla IV.

Období rozvoje řemesel, obchodu a všeobecné prosperity Prahy
Significant photo
Info text

Za vlády Karla IV. došlo k proměně Prahy v evropskou metropoli a jejímu obrovskému rozkvětu.
Už na počátku své vlády Karel IV. jasně deklaroval své přání učinit z Prahy přední metropoli a prakticky to zahájil roku 1348, kdy založil Nové město pražské a Karlovu univerzitu. Karel IV. centrem Nového města učinil dva veliké trhy, Dobytčí (dnešní Karlovo náměstí) a především Koňský (dnešní Václavské náměstí). Vyhlásil také volně přístupnou soutěž, že kdo z měšťanů dokáže postavit kamenný dům do 18 měsíců, tak získá různá privilegia a odpustky na daních po dobu 12 let. To bylo velikou motivací a tehdejší měšťanská vrstva byla i dost movitá a tak Praha velmi rychle rostla. Brzy byla dokonce třikrát větší než Paříž svého času.
Karel IV. výrazně podporoval růst obchodu a pražským kupcům přiznal

monopol - cizí kupci tak mohli prodávat pouze jejich prostřednictvím a to jedině v Týnském dvoře (Ungeltu). Konaly se pravidelné výroční trhy, zvláště důležitými byly svatováclavské a svatovítské trhy, ale byla i celá řada menších trhů.
Díky důsledkům epidemie moru roku 1380 zakázala městská rada znečišťování ulic ze sladoven a vyhazování odpadků z oken a tak došlo k nebývalé čistotě, na středověké město nevídané. Praha přála všemožným obchodům a tak vznikly první veřejné lázně, lékárny a další.
Díky stavitelské činnosti a mohutné podpoře císaře Karla IV. dosáhla Praha ve 14. století nebývalého významu a tomuto významu se už nikdy ve svých dějinách nepřiblížila. Mezi nejvýznamnější stavitelské počiny patří založení Chrámu sv. Víta, stavba Karlova mostu a založení Karlovy univerzity.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE