Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
19. - 20. století

Alois Musil

Katolický kněz a přední orientalista
Significant photo
Info text

Alois Musil byl významným světovým orientalistou, spisovatelem a etnografem. Podnikl řadu cest na blízký východ a dlouhou dobu tam sám žil.
Pocházel ze selské rodiny. Studoval teologii v Olomouci, roku 1891 byl vysvěcen na kněze a ve svém zájmu o teologii se začal zajímat o tradice arabského světa. V průběhu dalších let studoval v Jeruzalémě a Bejrútu a podnikl řadu cest. Roku 1898 se mu podařilo učinit světově unikátní objev palácového komplexu Kusejr Amra v Jordánsku, což mu zajistilo světovou proslulost.
Později byl jmenován profesorem v Olomouci a ve Vídni. Rovněž dlouhodobě žil v severní Arábii u beduínského kmene a stal se jeho členem

jako Musa ar Rueili. Během 1. světové války působil jako tajný vyslanec ve službách Rakouska-Uherska a snažil se získat araby na podporu Turecka proti Velké Británii. Po nástupu Karla I. měl značný vliv.
Po vzniku samostatného Československa se přestěhoval do Prahy a začal vyučovat na univerzitě Karlově. Byl přítelem prezidenta Masaryka, který mu zajistil finanční podporu amerického cestovatele Charlese Crana a ta mu umožnila vydat řadu jeho děl v angličtině. To mu zajistilo další posílení jeho mezinárodního věhlasu. Musil dosáhl značného mezinárodního kreditu a řadí se mezi nejvýznamnější orientalisty přelomu 19. a 20. století.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE