Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
DIGITAL GUIDE OBSAHUJE:
  • POI: 858
  • Reálie: 400
  • Trasy: 8
  • Související vazby: 4194
  • Fotografie: 2528
  • Počet stran textu: 348
pro média/press ke stažení

Nové Město

Nové ve starém - neprávem lehce opomíjená pražská čtvrť
Significant photo
Info text

Vydejme se objevit současný tep velkoměsta. Nové Město Pražské je dnes skutečně administrativním a obchodním centrem. Přestože se to na první pohled nezdá, i zde tepe historie. Nové město pražské založil Karel IV v roce 1348. Vyvstalo tak největší historické pražské město, sloučilo všechny dříve zde stojící románské osady a plochy mezi nimi. Jedná se o světový počin středověkého urbanismu.
Tato urbanistické založení slouží dodnes bez velkých změn i pro potřeby současného moderního

velkoměsta. Při procházce narazíte na očím běžným návštěvníkům skrytý gotický kostel Panny Marie Sněžné. Zmíníme barokní styl. A současnost? Václavské náměstí se připomene událostmi Pražského jara, Národní třída pak Sametovou revolucí, která ukončila komunistickou epochu a zahájila demokratický vývoj. Chcete-li skutečně moderní architekturu, dovedeme Vás k Tančícímu domu. Ukážeme Vám řadu míst, která běžný zahraniční návštěvník k jeho vlastní škodě nenavštíví.

Mapa

SOUVISEJÍCÍ BODY

Body trasy

0,0km / 3,209km 1. Náměstí republiky

Info text

Stojíte na náměstí Republiky před Prašnou bránou z 15.století, která tvoří symbolický reprezentativní vstup do Starého Města pražského. Je spojena s Obecním domem, vyhledávanou secesní stavbou z let 1905-11. Zde byla slavnostně vyhlášena samostatnost Československa, odtud název Náměstí Republiky. Objekt slouží jako kulturní centrum. Za návštěvu stojí secesní kavárna nalevo v přízemí. Klasicistní

Dům u Hybernů využívá dnes muzikálové divadlo. Růžová fasáda bývalých městských kasáren z 19.století skrývá obchodní centrum.
Před hlavní budovou České národní banky začíná ulice Na příkopě (jedna z hlavních pražských tříd) vedoucí až k Václavskému náměstí. Vedle Prašné brány stojí budova Komerční banky z let 1930-32. Projděte Prašnou bránou a vstupte do Starého města.Dům U Černé matky boží

0,213km / 3,209km 2. Ulice Na Příkopech

Info text

Ulice Na příkopě odděluje Staré a Nové Město.Vznikla v 18.století zasypáním původního hradebního příkopu. V souvislosti s výstavbou metra se změnila na pěší zónu plnou úřadů, bank a obchodů. Patří mezi „nejdražší“ ulice v Praze.
Klasicistní kostel sv. Kříže byl postaven pro řád piaristů. V přiléhající ulici Panské se nachází Mucha museum, které přibližuje tvorbu významného českého secesního malíře A.Muchy. Máte-li rádi secesi, udělejte si malou odbočku, jistě nebudete

litovat. Obchodní banka sousedí s domem U černé růže z 19.stol. V 1.patře je obchod nejprestižnějšího českého výrobce skla Moser z Karlových Varů.
Návštěva obchodu Vám umožní vidět nejen nádherné ručně vyráběné sklo ale i interiér s kazetovým stropem, vitráže, lustry, kachlová kamna. Novostavba Myslbek z let 1994-96 je zdobena mobilní branou, která symbolicky vyjadřuje propojení Starého a Nového města, neboť obchodní pasáží lze projít do sousedního Starého Města.

0,587km / 3,209km 3. 03 - Můstek

Info text

Název Můstek připomíná malý středověký kamenný můstek, který vedl přes příkop hradbami a dnes zdobí vestibul metra. Václavské náměstí, největší pražský bulvár, stoupá k Národnímu Muzeu. Je dlouhé 682 m a široké 62 m. Původně sloužilo jako koňský trh. Je místem nejživějšího obchodního a společenského života i místem významných politických událostí. V souvislosti s výstavbou metra zde byl zrušena tramvajová doprava a ve střední části zřízena pěší zóna, kde se konávají výstavy.
Secesní Palác Koruna byl postaven v letech 1911-12

pro potřeby české pojišťovny Koruna. Asymetricky umístěná věž je zdobena symbolem koruny s alegorickými sochami. Protiváhu tvoří moderní palác Euro. Funkcionalistický obchodní dům firmy Baťa z let 1928-29 potvrzuje vysokou úroveň předválečné české architektury. Firma Baťa, která má dnes pobočky po celém světě, vznikla v naší zemi. Dům U zlatého úlu, původně gotický objekt, získal svůj dnešní vzhled barokně klasicistní přestavbou. Ulice 28.října je pokračováním pěší zóny z ulice Na příkopě směrem na Národní třídu.

0,652km / 3,209km 4. Václavské náměstí

Info text

Václavské náměstí je spjato s významnými politickými událostmi. 28.října 1918 se zde byla spontánně veřejným shromážděním prohlášena nezávislost – tj. zánik Rakouska-Uherska a vznik samostatného Československa. Toto datum je připomínáno národním svátkem. Při srpnové invazi v roce 1968 sovětské tanky ostřelovaly Národní muzeum. Jan Palach a Jan Zajíc se na náměstí upálili na protest nastupující normalizaci a letargii národa. Z balkonu paláce Melantrich Václav

Havel mluvil k davům při Sametové revoluci 1989. Dodnes koná-li se významná manifestace nebo stávka, koná se zde na Václavském náměstí.
Secesní hotely Evropa (jeho kavárna bývá doporučována kvůli typickému secesnímu interiéru) a Meran patří mezi zdejší nejznámější fasády. Wiehlův neorenesanční dům je zdoben podle návrhů malíře M.Alše. Další nároží tvoří dům ve slohu pozdní secese s kubistickými prvky zvaný Ledový palác architekta Blechy z let 1911-12.

0,946km / 3,209km 5. Palác Lucerna

Info text

Palác Lucerna byl vybudován v letech 1907-1915 podle projektu jeho majitele architekta Václava Havla (dědeček pozdějšího presidenta Václava Havla) za spolupráce Ing. Bechyně. Tvoří jej komplex secesních budov s pasážemi a dvoranami, kinosálem (první kino na Václavském náměstí a jedno z nejstarších v Praze, dodnes fungující) a velkým tanečním a koncertním sálem. Je to první železobetonová stavba v Praze. Měla spojit několik funkcí – poskytnout vhodné prostory pro komerci,

bydlení, společenské a kulturní podniky. Po roce 1989 byl palác rodině Havlově byl palác vrácen.
Před kinem byla v roce 2000 zavěšena plastika od D.Černého. Jeho inspirace Myslbekovou jezdeckou sochou z Václavského náměstí je zřejmá. Je to zajímavé oživení pasáže, které budí úsměvy a láká k fotografování. Zastavte se také v secesní pasáži Rokoko, která má pěknou reliéfní výzdobu a patří k prvním zrekonstruovaným v Praze po roce 1989, sídlí zde známé divadlo Rokoko.

1,15km / 3,209km 6. Františkánská zahrada

Info text

Reliéfní dvoukřídlová vrata, zdobená náměty sv. Františka z Assisi, vedou do Františkánské zahrady. Patří k františkánskému klášteru, jehož prostá jednopatrová raně barokní budova je ze 17.století. Po roce 1989 zde znovu působí františkáni. Užívají gotický kostel P.Marie Sněžné. Tento nejvyšší kostel v Praze (bylo postaveno pouze kněžiště), vidíme nejlépe právě ze zahrady.
Zahrada vás příjemně překvapí svým klidem uprostřed rušného velkoměsta. Pražané si tudy zkracují cestu mezi Václavským

a Jungmannovým náměstím. Zahrada byla založena již ve 14. století. Dochoval se původní barokní zahradní pavilon čtvercového půdorysu. Zahrada má novou podobu po úpravě v 90.letech 20.století. Zahradní pavilon získal bylinnou zahrádku jako reminiscenci na obdobné klášterní zahrádky. Hezká je nová výsadba s důrazem na popínavé růže. Park oživily nové plastiky např. fontánka s dětskou postavou , nazývaná Davídek u dětského hřiště. Ze zahrady vidíme hotel Juliš z roku 1931.

1,403km / 3,209km 7. Jungmannovo náměstí

Info text

Uprostřed náměstí stojí bronzový pomník Josefa Jungmanna, významného českého jazykovědce 19.století, autora česko-německého slovníku. Palác Adrie byl postaven na přání italské pojišťovací společnosti Réunione Adriatica di Scurta ve stylu rondokubismu (obloučkového kubismu) v letech 1923-24. Architekt Janák se inspiroval motivy věží a cimbuří renesančních benátských paláců. Průčelí je zdobeno sousoším Mořeplavby od sochaře Štursy. Bylo zde založeno divadlo Laterna Magika, za

Sametové revoluce zde působilo Občanské Fórum, mezi jehož představitele patří Václav Havel. Obchodní dům ARA z let 1927-31 slouží bankovním účelům.
Doporučujeme malou odbočku do kostela Panny Marie Sněžné, kam projdete průchodem u pomníku. Nechte se okouzlit gotickou architekturou kostela s barokním hlavním oltářem, největším v Praze. Jinou malou odbočkou je kubistický kandelábr roku z roku 1913, stojící před portálem s gotickým tympanonem s motivem Korunování Panny Marie.

1,631km / 3,209km 8. Máj

Info text

Národní třída vznikla v 18.století zasypáním hradebního příkopu. Je živou obchodní třídou. 17.11.1989 zde byla komunistickou totalitní mocí násilně rozehnána pokojná studentská demonstrace. Empírový palác Platýz byl původně ve 14.století palác vévodů Burgundských. Do dnešní podoby byl přestavěn v 19.století v jeden z nejstarších činžovních domů v Praze a kdysi také z domů nejvýnosnějších.
Architektura 20.století

je zastoupena obchodním domem Máj (Tesco). Projekt českých architektů zrealizovala v 70.letech švédská stavební společnost. Současná doba měla zájem tento dům odstranit, ale nakonec bylo rozhodnuto jej ponechat jako připomínku právě let 70.tých. Na protějším rohu stojí ocelový prosklený skelet Domu Dětské knihy s nakladatelstvím Albatros z let 1966-69. Dnes je upraven pro potřeby České spořitelny.

1,895km / 3,209km 9. Památník revoluce

Info text

Výrazný dvojpatrový vrcholně barokní Schirdingovský palác (název připomíná jednoho z majitelů J.A.Schirdingera ze Schirdingu) je nazývaný Kaňkovým domem (bydlel v něm známý mecenáš, sběratel, advokát Kaňka, vnuk slavného barokního architekta). Dnes zde sídlí Advokátní komora. Bronzová pamětní deska (umístěná v roce 1990, navržená O.Příhodou) s datem 17.11.1989 a motivem lidských rukou vznikla na místě střetu policie se studentskou demonstrací dne 17.11.1989, při níž bylo několik stovek

lidí při brutálním zásahu zraněno. Evokuje tehdejší situaci a volání demonstrantů: „Máme holé ruce“.
Demonstrace zahájila Sametovou revoluci, která vedla ke konci komunistického režimu a nastolení demokracie. Odkud je název Sametová revoluce? Odehrála se bez bojů a násilí, bez lidských obětí, byla tak něžná, že připomíná samet. 17.listopad je nyní státním svátkem. Při výročních dnech se zde lidé zastavují, připomínají si tuto významnou změnu, zapalují svíčky a kladou květiny.

2,347km / 3,209km 10. Masarykovo nábřeží

Info text

Masarykovo nábřeží se nazývá podle 1.československého presidenta T.G.Masaryka, jednoho ze zakladatelů samostatného Československa. Je zobrazen na největší české bankovce o hodnotě 5000 korun. Procházka nábřežím vám ukáže řadu domů postavených začátkem 20.století v historizujících slozích a secesi. Všechny mají hezký výhled na Pražský Hrad, jedná se o prestižní adresy. Goethův institut je významnou secesní stavbou z roku 1905.
Krátký most vede na Slovanský ostrov, dříve zvaný Žofín podle Žofie, matky císaře Františka

Josefa I. Je zde Slovanský dům z 19.století, který slouží pro kulturní účely. V sousedství je příjemný park s dětským hřištěm, kde Pražané rádi odpočívají. Možné je i půjčit si lodičku a projet se po Vltavě. Dále po nábřeží narazíte na secesní dům Hlaholu, pražského pěveckého spolku, který od svého založení v roce 1861 přispívá k šíření slávy české hudby doma i v zahraničí. Málokdo ví, že jeho zkouškový sál ozdobil Alfons Mucha, významný český secesní malíř. Konají se zde i koncerty pro veřejnost.

2,591km / 3,209km 11. Mánes

Info text

Funkcionalistická budova Mánes byla otevřena v roce 1930. Patří k nejkrásnějším dokladům této architektury u nás i v Evropě. Byla postavena pro potřeby Spolku výtvarných umělců Mánes (zal. 1898), který sdružil několik generací českých malířů, sochařů, architektů, teoretiků a historiků výtvarného umění. Mezi zahraniční členy patřil např. A.Rodin, P.Picasso, M. Chagall, Le Corbusier. Cílem spolku bylo diskutovat, organizovat přednášky o českém a zahraničním umění, vydávat časopis a umělecké publikace, organizovat

výstavy. Jmenoval po malíři Josefu Mánesovi, který např. vyzdobil kalendářní desku Staroměstského orloje. Konají se zde velmi kvalitní výstavy výtvarného umění.
Restaurace umístěná nad řekou Vltavou nabízí jedinečný výhled na Hrad a Národní divadlo. V. Havel v Mánesu organizoval jednu z prvních tiskových konferenci při Sametové revoluci. Ze Šítkovské vodárenské věže byla až do roku 1847 rozváděna voda dřevěným potrubím do kašen Nového Města. R.2008 byla dokončena její nákladná oprava.

2,82km / 3,209km 12. Tančící dům

Info text

Dům architektů Miluniče a Gehryho již před dokončením v roce 1996 vyvolával a dodnes vyvolává řadu diskusí. Je ve stylu „Ginger a Fred“ po legendárním tančícím páru Ginger Rogersová a Fred Astaire, který sklízel ve 30. a 40.letech slávu v holywoodských muzikálech. Tanečníka představuje věž betonová, ladně prohnutou tanečnici věž skleněná. Ta je prohnutá i kvůli tomu, aby nestínila výhledu z vedlejšího domu. Na vrcholu věže tanečníka je kupole s konstrukcí z kovových trubek potažená nerez síťovinou,

zahalená do pomyslných vlasů. Konstrukce byla na vrchol dopravena pomocí helikoptéry.
Dům má asymetricky umístěný vchod, okna nejsou ve stejné výšce. V horní části je otevřena luxusní restaurace La perle de Prague. Architekt Milunič se k otázce začlenění domu do okolní zástavby vyjádřil:“ Je zde takzvaný pražský guláš – Mánes, gotická vodárenská věž, barokní kostel v Resslově ulici, secese…“ Stavba získala prestižní ocenění časopisu Time. Dům velmi dobře uvidíte z Jiráskova mostu.

3,057km / 3,209km 13. Památník parašutistů

Info text

Barokní kostel sv.Cyrila a Metoděje slouží pro potřeby československé církve pravoslavné od roku 1935.V kryptě kostela se ukrývali parašutisté, kteří provedli za II. Světové války atentát na zastupujících říšského protektora v Čechách a na Moravě R.Heydricha. Heydrichova smrt vyvolala bestiální řádění nacistů. Tisíce lidí byly zavražděny, odvlečeny do koncentračních táborů. Vyhlazeny byly obce Lidice a Ležáky.
Fašistická policie 18.června 1942 vypátrala útočiště parašutistů a obklíčení

parašutisté spáchali sebevraždu. Jedná se o jednu z největších akcí českého odboje během 2.světové války. Pamětní deska obsahuje jejich jména a portrétní reliéfy jejich ochránců. V kryptě je památník odboje. Kostel sv. Václava na Zderaze (původně farní kostel osady Zderaz, která se stala při založení Nového Města jeho součástí) je gotický. Oba dva kostely stojí na vyvýšených místech a ukazují původní úroveň této ulice, která byla snížena za regulace okolí koncem 19.století.

3,198km / 3,209km 14. Karlovo náměstí

Info text

Při založení Nového Města bylo předurčeno za hlavní veřejné prostranství města. Byla zde postavena radnice a prostor se stal největším novoměstským tržištěm. Původní název byl Dobytčí trh. Současné jméno připomíná svého zakladatele císaře Karla IV. Na největším náměstí v Praze, které čítá 80.550m2, byl v 19. století zde byl vytvořen krásný park. Je tu mnoho vzácných stromů a soch představitelů českého národa. Kostel sv.Ignáce ze 17. století je ozdoben okázalou sochou tohoto světce v mandorle. Používají

jej jezuité. V areálu bývalé jezuitské novoměstské koleje se nachází nemocnice. Faustův dům je opředen pověstmi o doktoru Faustovi, kterého odtud odnesl ďábel otvorem ve stropě. Pověst vznikla snad i proto, že tu od roku 1590 žil anglický alchymista a dobrodruh Edvard Kelly. Budova Českého vysokého technického slouží Strojní fakultě. Po boku pseudoklasicistní budovy Městského soudu stojí budova Novoměstské radnice ze 14.století. Používá ji Městská část Prahy 2. Věž je veřejnosti přístupná.

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE