Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
16. - 17. století

Císařský dvůr Rudolfa II.

Rozmanitý dvůr císaře svaté říše římské
Significant photo
Info text

Za vlády císaře Rudolfa II. dosáhla Praha nového rozkvětu, který se sice nedal srovnat s érou Karla IV., ale přesto se jednalo o významnou éru.
Císař Rudolf si už při svém nástupu na trůn, podobně jako Karel IV., vybral Prahu jako své sídelní město. Během jeho vlády se Praha stala městem umění, kultury a věd. Rovněž, díky císařově štědrosti, došlo k rozvoji barokního stavitelství. Unikátními stavbami byly například Císařský mlýn, který byl vystavěn v pražské Stromovce a jehož umělá jeskyně a jezírka byly tehdejší evropské unikum. Významná byla i Rudolfova štola, což byl velkorysý projekt, který propojil Stromovku s

vltavským nábřežím.
Za doby císaře Rudolfa se Praha stala i místem, kde působily různé významné osobnosti z mnoha odvětví. Nejvýznamějšími byli astrologové Tycho de Brahe a Johannes Kepler, matematik a okultista John Dee či sochař Vries nebo malíř Arcimboldo. Rudolf za svůj život shromáždil celoevropsky unikátní sbírku umění, která nese jeho jméno. Bohužel byla zvláště v průběhu třicetileté války poničena či rozkradena. Jedná se o významnou ztrátu pro české kulturní dědictví.
Po Rudolfově smrti byla Praha odsouzena do role provinčního města habsburské monarchie a už nenabyla svého předcházejícího významu a vlivu.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE