Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
15. století

Pražská defenestrace 1419

První pražská defenestrace a předzvěst husitských bouří
Info text

První pražská defenestrace byla reakcí na zatčení několika radikálních husitů pražskou radnicí, protože kázali o přijímání podobojí. V ranních hodinách dne 30.7.1419 kázal radikální husitský kněz Jan Želivský v kostele Panny Marie Sněžné a podařilo se mu své posluchače natolik radikalizovat, že ozbrojený a rozlícený dav vyrazil směrem k Novoměstské radnici. Na místě pak

ústy Jana Želivského požadovali vydání svých bratrů a když byli konšely odmítnuti (po Želivském byl prý hozen kámen), tak bez zaváhání přemohli stráž a vtrhli na radnici. Útok vedl prý Jan Žižka, pozdější husitský hejtman. Konšelé byli vyhozeni z oken a poté na ulici ubiti rozlíceným davem.
Tato událost se vnímá jako počáteční dějství dlouhého údobí husitských válek.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE