Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
17. století

Třicetiletá válka a poprava českých pánů

Důsledek povstání českých stavů
Significant photo
Info text

Bezprecedentní vypořádání se císaře Ferdinanda II. se stavovskou opozicí.
Poprava 27 českých "pánů" na Staroměstském náměstí byla symbolickým zakončením za povstáním českých stavů a tzv. českou fází třicetileté války, která byla zahájena defenestrací 23. května 1618 a poražena 8. listopadu 1620 bitvou na Bílé hoře u Prahy.
Všechny popravy vykonal městský kat Mydlář, který použil

celkem čtyř mečů a popravy trvaly od hodiny páté až do půl desáté. Popraveno stětím bylo 10 urozených pánů a dva nejvýznamější měšťané. Zbylí měšťané byli popraveni oběšením s výjimkou doktora Jesenia, kterému byl ještě před popravou vytržen jazyk. Ferdinandova msta byla opravdu důsledná a tak nechal hlavy nejvýznamějších popravených vystavit na Staroměstskou mosteckou věž.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE