Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
9. - 10. století

Založení Prahy

Vznik hradu na levém břehu Vltavy
Significant photo
Info text

Praha byla už odnepaměti významným sídlem. Její význam však s časem rostl.
Podle legendy prorokovala založení města kněžna Libuše. Nicméně od 6. Století začali Slované osidlovat území pražské kotliny v oblasti dnešního Veleslavína. Za vlády Bořivoje v 9. Století došlo k přesunu knížecího sídla z Levého Hradce do nové Prahy. Vzhledem k tomu, že Bořivoj konvertoval ke křesťanství, tak byl již roku 885 na hradě postaven

kostel Panně Marii. Za vlády Spytihněva byl postaven obranný val a postupně vznikl knížecí palác. Roku 926 byla zbudována rotunda sv. Víta a pomalu vznikala i obchodnická osada v oblasti Malé Strany. Ve druhé polovině 10. století byl založen Vyšehrad. Knížecí hrad byl velkým magnetem pro všechny řemeslníky a obchodníky. Z Prahy tak postupně začalo vznikat silné středověké město, sídlo knížecího rodu.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE