Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
17. století

Pražská defenestrace 1618

Druhá pražská defenestrace a předzvěst třicetileté války
Info text

Tato událost je zahajujícím dějstvím velikého náboženského konfliktu celoevropského rozsahu, který vstoupil do dějin jako "třicetiletá válka".
Roku 1617 došlo ke značnému odporu u části české aristokracie ke jmenování Ferdinanda Štýrského dědicem českého království, ale tomu se jim zabránit nepodařilo. Tím vzrostla i sebedůvěra katolické církve a ta nařídila, aby byla zastavena výstavba některých protestantských kostelů, která probíhala na území patřících koruně. Protestantské šlechtě přišlo naprosto nepřístupné, aby církev uplatňovala svá nařízení na královské půdě. Naproti

tomu církev trvala a uplatňovala svůj nárok. Výsledkem tohoto sporu bylo radikální vystoupení protestantů, kteří tato fakta zhodnotili jako porušení tolerančního Královského Majestátu Rudolfa II. a vtrhli na Staroměstkou radnici, kde shledali místodržící Viléma Slavatu a Bořitu z Martinic vinnými a odsoudili je na místě k smrti. Oba místodržící byli i se svým písařem Fabriciem vyhozeni z okna radnice, ale šestnáctimetrový pád nakonec všichni přežili díky nerovné půdě a množství humusu na zemi. Nakonec nalezli útočiště u hraběnky Polyxeny z Lobkovic, která je odmítla vydat.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE