Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
19. - 20. století

Franz Kafka

Jeden z nejvlivnějších spisovatelů 20. století
Significant photo
Info text

Pražský spisovatel židovského původu, který patří k nejvíce světově oceňovaným spisovatelům 20. století.
Kafka byl velmi komplikovaný člověk. Celý život se cítil osamocený a slabý, nešťastný ve svém údělu a pod trvalým tlakem. Jeho vztah k ženám byl rovněž složitý. Sex byl pro něj jakýmsi "odpadem" lásky a bral ho jako něco, co rozleptává ryzí vztah, nicméně se ho sám nezříkal. Jeho první dlouholetou družkou byla Felicia Bauerová, kterou potkal roku 1912. Dvakrát s ní byl zasnouben a dvakrát se s ní rozešel, z toho jednou i z důvodu vztahu s její přítelkyní Gretou, která otěhotněla a porodila dokonce Kafkova jediného syna. To však nikdo, natož sám Kafka věděl. Syn byl dán do pěstounské rodiny a ve věku 7 let zemřel. Sama Greta o tom promluvila až v roce 1940. Krátce poté žil také s Julií Vohryzkovou a nakonec, na sklonku života, s ortodoxní židovkou, Dorou Diamantovou. Nejstabilnější byl nakonec přátelský a korespondenční vztah s jeho první překladatelkou, novinářkou Milenou Jesenskou.
Narodil se jako syn židovského velkoobchodníka v Praze. Pocházel z početné rodiny, ale s otcem příliš dobře

nevycházel a odtud už od dětství jeho pocit nepatřičnosti a vykořeněnosti. Studoval práva a zároveň germanistiku a dějiny umění a roku 1902 se seznámil s Maxem Brodem, který se stal jeho celoživotním přítelem. Roku 1906 promoval a poté nastoupil práci v pojišťovně, kterou bytostně nesnášel. Od roku 1908 začal psát. Koncem roku 1917 onemocněl tuberkulózou a později kvůli ní opustil i práci (1922) a vyrazil na závěrečné roční cestování po léčebnách, které však nebylo úspěšné. Kafka roku 1924 umírá v Rakousku. V testamentu žádal o zničení nevydané pozůstalosti, která byla obrovská. Dora Diamantová "své" rukopisy zničila, zatímco Max Brod naštěstí závěť nerespektoval.
Za svého života nebyl Kafka příliš známý, ale zvláště po druhé světové válce a po kompletním vydání pozůstalosti se stal jedním z nejobdivovanějších spisovatelů 20. století. Jeho díla jsou plná vlastní duševní rozpolcenosti, malosti před děsivou silou "moci" a tragických vyvrcholení a konců. Celosvětově je uznáván jako jeden z největších mistrů románové formy.

Proměna, 1915
Proces, 1925
Amerika, 1927
Dopisy Mileně
Dopisy Felicii

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE