Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
20. - 21. století

Egon Bondy

Český básník, prozaik a filosof
Significant photo
Info text

Velmi kontrovezní a často kritizovaný český umělec a filosof, který však měl nepochybně značný vliv v době normalizace a svými texty například velmi ovlivnil undergroundovou skupinu Plastic People of the Universe.
Jeho otec byl československým generálem. Bondy však přerušil studium gymnázia a začla žít bohémským životem, často na pokraji zákona. Stal se členem surrealistické skupiny na konci 40. let a tehdy si vzal svůj pseudonym Egon Bondy (z díla Karla Čapka) a nahradil jím své jméno (Zbyněk Fišer). Po letech protloukání se a bizarních úvah (například nabízel francouzské tajné službě provedení atentátu na sovětské vedení pomocí dvou krabiček od sirek naplněných blechami, které by dodal gratis a které by byly napuštěny

všemi prevítskými mory světa) vystudoval filosofii a psychologii na Karlově univerzitě.
V 70. letech se stal guruem pro skupinu Plastic People, nicméně Chartu 77 nepodepsal a v záznamech STB byl veden jako kolaborant, což je dodnes předmětem úvah. Byl blízkým přítelem Bohumila Hrabala a na konci života se přesunul do Bratislavy.
Byl ovlivněn Marxistickou filosofií, která se do značné míry promítla do jeho díla a tak jeho odbornou stránku zpochhybnila. Přesto je záběr jeho práce obrovský (od básní přes novely až k dějinám filosofie) a je psán velmi přístupným jazykem a tak se stal známý i širší veřejnosti.
Zemřel roku 2007 následkem popálenin vzniklých jeho vlastní cigaretou, která na něm zapálila jeho pyžamo.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE