Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
19. - 20. století

Alois Jirásek

Prozaik a dramatik
Significant photo
Info text

Alois Jirásek byl známým českým autorem především historických románů a spisovatel realismu.
Pocházel ze selského rodu a proto se později i selské bouře staly jedním z jeho literárních zájmů. Vystudoval historii na Karlově univerzitě a potom se živil jako gymnaziální profesor. Od roku 1888 žil v Praze v Resslově ulici a plně se soustředil na svou pedagogickou a především literární činnost. Mezi jeho nejvýznačnější přátele patřil Mikoláš Aleš a Zikmund Winter. Kromě toho však také udržoval hojné styky s maldší generací tzv.

lumírovců. Rozsah Jiráskovy spisovatelské činnosti je obrovský. Psal historické romány od bájného období (Staré pověsti české), přes husitské období (Mezi proudy, Proti všem, Bratrstvo), rekatolizaci (Temno) a národní obrození v 18. století (F. L. Věk). Psal i divadelní hry.
Alois Jirásek byl velkým vlastencem, ale jeho díla, která se brzy stala součástí lidové tradice, příliš neprospěla historickým obrazům některých významných osobností a tak se i díky němu zakořenilo v lidové pamětí spoustu zásadních nepřesností.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE