Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
20. století

Milan Kundera

Světově známý spisovatel a esejista
Significant photo
Info text

Česko-francouzský spisovatel působící od roku 1975 ve Francii. Světově známý spisovatel, který svou tvorbou definoval román jakožto žánr. Jeho dílo je celosvětově známé a vztahuje se v něm spíše k celku, k životně podstatným tématům, jak je sám nazývá. Takovými tematickými celky jsou například exil, identita, dějiny jakožto věčný návrat, či život za hranicemi (může se však jednat o hranice lásky, umění atd.). Jeho postavy jsou tak spíše prodloužením a vyjádřením těchto celků a sami o sobě nejsou tak důležité - jsou jeho výrazovým prostředkem. Ve svých dílech se inspiroval filosofií

Fridricha Nietzscheho a ze světových spisovatelů patří mezi jeho vzory Franz Kafka, Miguel de Cervantes či Hermann Broch.
Roku 2008 byl podroben kontroverzi, kdy bylo zveřejněno, že byl informátorem StB, což bylo přijato veřejným míněním velmi rozporuplně. Diskuse nebyla definitivně uzavřena, dá se však říci, že řada indicií svědčí proti tomuto obvinění. Za Milana Kunderu se také postavil i Václav Havel a držitelé Nobelových cen jako Salmon Rushdie, G. G. Marquez či Carlos Fuentes.
Žert, 1965
Život je jinde, 1969
Nesnesitelná lehkost bytí, 1984
Umění románu, 1986
Nesmrtelnost, 1990

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE