Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
19. - 20. století

Egon Ervín Kisch

Německý spisovatel židovského původu
Significant photo
Info text

Německý spisovatel a reportér židovského původu, který se narodil v Praze.
Byl znám pod přezdívkou "zuřivý reportér", kterou si vysloužil svou touhou být u všeho a ze všech nejdříve.
Narodil se v bohaté a ortodoxní židovské rodinně v Praze v domě U dvou zlatých medvědů. Kisch byl velikým kosmopolitou a cestoval po světě a navštěvoval lidi všech společenských kruhů. Byl také velmi všestranným chlapíkem (jako převlečený muslim vykonal pouť do Mekky, pracoval jako potápěč, klaun atd.). Vystudoval germanistiku a žurnalistiku. Stal se mladým komunistou,

což nebylo v tehdejší době (před a kolem první světové války) mezi mladými lidmi nic zvláštního. Spolupracoval s J. Haškem a přispíval i divadelní avantgardě. Roku 1922 se odstěhoval do Berlína. Po svém španělském dobrodružství za občanské války tamtéž se vrátil do Berlína, ale odtamtud musel v roce 1939 uprchnout z obavy před nacismem. Emigroval do USA a poté žil v Mexiku. V roce 1946 se vrátil do Prahy, ale brzy zemřel.
Pražské obrázky, 1913
Temnou Prahou, 1914
Caři, popi, bolševici, 1927
Pražský pitaval, 1931
Tržiště senzací, 1942

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE