Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
20. století

Bohumil Hrabal

Významný český spisovatel
Significant photo
Info text

Jeden z nějvýznamějších spisovatelů druhé poloviny 20. století, který je známý svou osobitostí. Při tvorbě svých děl vycházel z velké části z vlastní životních zážitků, které ozdobil nadsázkou a velkou dávkou humoru, někdy až velmi černého.
Pocházel z prosté rodiny v Brně a studoval na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Jeho studia však přerušila druhá světová válka a zavření vysokých škol, takže dokončil svá studia až v roce 1946. Během války se živil jako výpravčí, což se projevilo na jednom z jeho nejvýznammějších děl, Ostře sledovaných

vlacích. Po válce nebyl příliš v oblibě u režimu a tak se živil jak to šlo. Střídal zaměstnání od pojišťovacího agenta až po baliče starého papíru. Od roku 1970 publikoval v samizdatu a řada jeho děl vycházela v nakladatelství Pražská emigrace. Hrabal se znal s Egonem Bondym a ve své tvorbě se dokázal prosadit i do zahraničí, kde je překládán až do 28 světových jazyků.
Skřivánci na niti, 1959
Pábitelé, 1964
Ostře sledované vlaky, 1964
Něžný barbar, 1973
Postřižiny, 1976
Slavnosti sněženek, 1978
Obsluhoval jsem anglického krále, 1971

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE