Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
20. století

Reinhard Heydrich

Přední nacista a říšský protektor
Significant photo
Info text

Jeden z nejprominentnějších mužů Třetí říše, architekt Holocaustu a protektor protektorátu Čechy a Morava.
Byl známý jako velký milovník klasické hudby a šermu.
Heydrich pocházel z bohaté rodiny hudebního skladatele a ředitele konzervatoře v Halle. Jako velmi mladý muž se stal členem jednotek Freikorpsu a plně si prošel frustrací po prohrané válce. Následovala jeho dráha v německém námořnictvu, která však byla roku 1931 přerušena milostnou eskapádou a Heydrich byl propuštěn.
Ihned poté vstoupil do sílící NSDAP. Roku 1932 se stal obrněnou pěstí SS a založil Bezpečnostní službu (SD - Sicherheitsdienst). Jeho vliv prudce narostl po likvidaci staré gardy SA při "noci dlouhých nožů" roku 1934.
Po

začátku války jeho vliv dále raketově stoupal, až se roku 1941 stal třetím mužem Říše. Toho roku byl rovněž Hitlerem jmenován říšským protektorem a také byl tím mužem, který měl vyřešit národnostní otázku v říši. Roku 1942 tak z tohoto pověření Heydrich předsedal konferenci ve Wanseee, která rozhodla o způsobu "konečného řešení", které vedlo ke smrti miliónů lidí v procesu, který známe jako holocaust.
Dne 27.5. byl na Heydricha spáchán atentát skupinou československých parašutistů. jeho zranění se nezdála vážná, ale o několik dní později se situace výrazně zhoršila a Heydrich 4.6. zemřel na otravu krve. Jeho smrt znamenala velkou ránu pro Třetí říši a vedla k řadě krutých represí.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE