Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
16. - 17. století

Matyáš II.

Římský císař a český král
Significant photo
Info text

Matyáš byl synem císaře Maxmiliána II. a mladším bratrem proslulého Rudolfa II.
Matyáš už od mládí trpěl tím, že byl mladším synem svého otce. Byl velmi ambiciozní a starší bratr mu stál v cestě. Již jako mladý muž se stal guvernérem v rakouském Nizozemí. Rudolf ho roku 1594 jmenoval místodržícím v Rakousku, ale to bylo ambicioznímu Matyášovi málo. Jeho pozice se posilovala přímo úměrně se zhoršujícím se duševním stavem jeho bratra. Roku 1606 byl na tajném setkání rodinných příslšníků Matyáš zvolen hlavou rodu. O dva roky později získal s podporou stavů kontrolu na Rakouskem, Uhrami a Moravou. Rudolf se pokusil vpádem pasovských roku 1611 získat otěže vlády zpět, ale neuspěl. Tím přišel

i o český trůn na který usedl Matyáš.
Velké naděje, které byly do Matyáše vkládány se ukázaly jako liché. Byl slabým panovníkem, který ztrácel rozvahu v krizových situacích. A těch ho v době jeho vlády čekala celá řada. Hned na začátku vládu přesunul rezidenci říše z Prahy do Vídně. Tím určil roli obou měst na dlouhá staletí dopředu. Vzrůstající náboženské napětí v českých zemích postupně eskalovalo a Matyáš nebyl schopen situaci řešit. To čekalo až na Matyášova dědice, kterým byl díky jeho bezdětnosti člen vedlejší, Štýrské, větve habsburků Ferdinanda II. Ten nastolil zcela jiný přístup, ale to už se Matyáše netýkalo. Zemřel roku 1619, kdy už de facto nedisponoval žádnou mocí.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE