Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
14. - 15. století

Zikmund Lucemburský

Římský císař a český král, zvaný liška ryšavá
Significant photo
Info text

Byl nejmladším synem císaře Karla IV. a českým a uherským králem. Později se stal i římským císařem.
Byl znám jako "liška ryšavá" a byl rozhodně nejpodobnější svému otci v panovnických schopnostech.
Roku 1387 se stal uherským králem a s tamním prostředím se silně identifikoval. Jako uherský král byl v přímém kontaktu se sílící expanzí mocné Osmanské říše a měl tak k této situaci poněkud jiný přístup než liknavější panovníci jiných evropských států. Zikmund vždy uvažoval v globálním hledisku a měl ty nejvyšší ambice.
Po dohodě se svým bratrem a souhlasem kurfiřtů se stal roku 1414 římským králem a velmi rozšířil svůj vliv. Zasahoval do vlády svého nepříliš schopného bratra a ve Svaté říší římské posiloval panovnickou pozici. Prosazoval nadřazenost světské moci nad církevní, snažil se zorganizovat účinnou pomoc Byzanci v podobě křížové výpravy proti Turkům a vstupoval do půtek mezi Anglií a Francií,

či do politiky řádu německých rytířů.
Roku 1415 sehrál významnou roli v rámci koncilu v Kostnici, nicméně jeho negativní podíl na Husově upálení je výrazně přeceňován v kronikářské tradici. Ve skutečnosti měl k Husovi minimálně rozporuplný vztah a o žádnou zradu se nejednalo.
Po Václavově smrti a vypuknutí husitských válek se upnul na zisk české královské koruny. Porážka na Vítkově roku 1420 ho však zbavila reálné šance vládnout v českých zemích až do 30. let 15. století. Nakonec po bratrovražedné srážce u Lipan mezi husitskými radikály a umírněnějšími došlo k otevření Zikmundovi cesty na český trůn. Roku 1436 byl císař (již byl korunován) Zikmund přijat jako český král, ale ze svého titulu se dlouho netěšil. Zemřel na rakovinu o rok později.
V tradici patřil mezi velmi výrazného renesančního panovníka, kterému však v plném uplatnění jeho schopností zabránila eskalace fenoménu husitské revoluce.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE