Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
16. - 17. století

Mordechai Maisel

Významný stavitel a představený židovské obce v Praze
Significant photo
Info text

Židovský rabín a velkolepý stavitel židovské obce.
Jako mladík zažil perzekuci židovské obce z příkazů Ferdinanda I. Jeho rodina byla přinucena opustit Prahu, ale Mordechai se brzy vrátil s velkým bohatstvím, kterým dokonce pomáhal Habsburkům

při válkách s Turky. Zároveň zahájil velkolepé stavební dílo v židovské obci. V roce 1590 postavil tzv. Maiselovu synagogu, která patří ke skvostům tehdejšího stavitelství. Patřil rovněž mezi přední intelektuální postavy židovské obce.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE