Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
9. století

Bořivoj

První historicky doložený český kníže a zakladatel pražského hradu
Significant photo
Info text

Bořivoj je prvním historicky doloženým českým knížetem.
Snad v roce 872 získal kontrolu nad středními Čechy a stal se knížetem. Byl rozhodným zastáncem moravského vládce Svatopluka v jeho sporu s Východofranskou říší. Bořivoj je vnímán jako první potvrzený zakladatel vládnoucího rodu Přemyslovců a jeho nížecí titul byl přímým důsledkem uznání od Svatopluka.
Bořivoj byl rovněž příznivcem křesťanství a zasloužil se o výstavbu první křesťanské svatyně v Čechách - sv. Klimenta

na Levém Hradci a Panny Marie na Žiži v areálu pražského Hradu. Neni jisté zda položili základy pražského hradu, ale dnes se považuje za pravděpodobnější, že je vybudoval až jeho syn Spytihněv. Za manželku si vzal kněžnu Ludmilu z rodu Pšovanů a v 80. letech byl společně se svou ženou pokřtěn arcibiskupem Metodějem z Velké Moravy. Na sklonku vlády moc velkomoravské říše zeslábla a tak museli Pemyslovci začít hledat cestu ke sblížení se s východofranskou říší.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE