Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
11. - 12. století

Soběslav I.

Mocný český kníže z rodu Přemyslovců
Significant photo
Info text

Narodil se jako nejmladší syn Vratislava II., prvního českého krále. Třebaže na knížecí stolec vystoupal v relativně pozdním věku, byl velmi energickým mužem.
Již od počátku své vlády se pokoušel Čechy vymanit z moci císařů Svaté říše římské. Využil k tomu sporů po volbě císaře Lothara. Rozbuškou konfliktu se stalo Soběslavovo rozhodnutí sesadit poněkud nespolehlivého Otu II. Černého z jeho pozice v čele moravského markrabství. Ten okamžitě uprchl za císařem s žádostí o pomoc. Císař ji i přes složitou situaci vyhověl s tím, že nikdo nemůže obejít císařskou investituru (možnost zasahovat do nástupnictví v podřízených zemích). Následná invaze, která měla Soběslava sesadit a na stolec uvést Otu II. skončila mohutnou bitvou u Chlumce. V pohraničním hvozdech

byl Ota II. zabit a německá vojska zle poražena. Dokonce i sám císař byl zajat, aby byl Soběslavem za slib neútočení propuštěn. Nakonec se s císařem usmířil, vědom si mocenské převahy císařství.
Na sklonku 20. let se proti knížeti formovala mohutná opozice okolo biskupa Meinharta a potomků Oty II. Olomouckého. Kníže ho však v polovině roku 1130 odhalil a se spiklenci se vypořádal mimořádně tvrdě.
Ve 30. letech vedl kníže spory s Polskem, které měly střídavé úspěchy, nicméně Soběslav i za této situace dokázal posílit mezinárodní význam českého státu. Poté, co zdánlivě zajistil vládu svému synovi, kníže Soběslav roku 1140 zemřel.
Bezpochyby se dá říci, že patřil mezi nejschopnější česká knížata a za jeho vlády hrál český stát i důstojnou mezinárodní roli.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE