Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
20. století

Alexander Dubček

Československý politik
Significant photo
Info text

Patřil mezi hlavní osobnost Pražského jara 1968 a byl zástupcem reformního proudu v komunistické straně.
V roce 1925, spolu s rodiči, člen průmyslového družstva esperantistů Interhelpo vycestoval na pomoc sovětskému Kyrgyzstánu a vyrůstal v tamějším prostředí žitého "socialismu". Za druhé světové války vstoupil do slovenského odboje a rovněž ztratil bratra. V průběhu 50. let stoupal v rámci komunistické hierarchie a v roce 1963 se stal hlavou slovenské komunistické partaje a ihned začal prosazovat silnou tendenci k liberalizaci a oživení národní identity. Nakonec se stal prvním mužem komunistické strany Československa a nahradil v této funkci Antonína Novotného.
Reformní tendence neušli pozornosti SSSR a nakonec na sebe reakce nenechala dlouho čekat. 20. srpna 1968 došlo k invazi vojsk Varšavské smlouvy. Dubček byl s dalšími představiteli reformního křídla odvezen do Moskvy, kde byl donucen podepsat dohodu a jeho éra v čelke komunistické partaje oficiálně skončila. V roce 1989 obdržel Sacharovovu cenu za svobodu myšlení. Zemřel na následky vážné dopravní

nehody na dálnici D1 1. září 1992. Patřil mezi velmi respektované osobnosti komunistické éry a v jistém ohledu se stal symbolem synonymem svobody.
1951-1955 a 1960-1968 a 1969-1970: člen v r. 1969 předseda Národního shromáždění (od r. 1969 nazýváno Federální shromáždění)
1964-1970: člen Slovenského národního výboru
1955-1968: člen od r. 1962 člen prezidia od r. 1963 první tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska
1958-1969: člen 1960-1962 tajemník od r. 1962 člen prezidia od r. 1968 první tajemník Ústředního výboru KSČ
1969-1970: velvyslanec ČSSR v Turecku; během této doby obdržel několik nabídek na politický azyl v zahraničí, ale ty odmítl, protože nechtěl zklamat důvěru Čechoslováků kteří mu důvěřovali a poskytnout normalizačnímu režimu záminku k očerňování
1970: vyloučen z KSČ
1989-1992: člen VPN (Verejnosť proti násiliu, později ODÚ-VPN)
1989-1992: předseda Federálního shromáždění ČSFR
1992: předseda SDSS (Sociálně-demokratické strany Slovenska); po r. 1992 člen parlamentu reprezentující SDSS

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE