Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
10. století

Sv. Václav

Český kníže a světec
Significant photo
Info text

Tento přední český světec a patron národa se narodil někdy kolem roku 907 na českém knížecím dvoře Spytihněvově, ale jeho otcem byl mladší bratr knížete, Vratislav. Jeho matkou byla silná a výrazná kněžna Drahomíra, stoupenkyně starých pořádků, původem z kmene Havolanů v Polabí.
V raném věku byl Václav netypicky na tehdejší dobu velmi vzděláván slovanskými kněžími a především svou babičkou, kněžnou-vdovou Ludmilou.
Po smrti otce v roce 921 bylo Václavovi 13 let a tak se poručnické vlády ujala jeho matka Drahomíra. Do té doby spadá i vražda Václavovy babičky Ludmily na příkaz jeho matky. Drahomíra též aktivně bránila šíření křesťanství v rámci českého knížectví, což patrně značně přispělo k rozkolu Václava a jeho matky, poněvadž byl vychováván v křesťanské víře. Nakonec se Václav kolem roku 925 ujal sám vlády a ihned byl nucen

se vyrovnávat s měnící se situací ve Východofranské říši, kde došlo ke střídání dynastií a k nárůstu moci Saska, tradičního českého nepřítele. V roce 929 proběhlo tažení, kterému Václav nemohl odolat a zavázal se platit legendární tribut, o kterém Kosmas říká, že činil 500 hřiven stříbra a 120 volů. Zbývající roky Václavovy vlády byly patrně ve znamení narůstajícího sporu se šlechtou, která hledala oporu a svůj nástroj v jeho bratru Boleslavovi. Šlechta Václavovi zazlívala prosaskou orientaci, aktivní šíření křesťanství a nedostatečnou tvrdost k oponentům. Tyto spory nakonec vygradovaly Boleslavovým pokusem odstranit bratra, který byl patrně v roce 935 (nikoliv dříve uváděný 929) úspěšný.
Již v 10. století byla Václavova památka, jakožto mučedníka, široce uctívána a později přerostla i v symbol české státnosti a národnosti.dd

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE