Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
18. - 19. století

Josef Dobrovský

Přední český národní buditel
Significant photo
Info text

Racionalista patřící do tzv. 1 generace obrozenců. Byl to intelektuální poctivec, který odmítal podpořit národní myšlenku falešnými materiály.
Pocházel z prostých poměrů. Jeho otec byl vojínem. Roku 1769 zahájil studium filosofie v Praze. Roku 1772 se jako novic jezuitského řádu chystla na misii do Indie - ta se však neuskutečnil, protože došlo k zrušení celého řádu jezuitů. Po škole si vydělával na živobytí jako učitel u hrabat Nosticů. Po své krátké anabázi ve funkci rektora v Olomouci

se vrátil do Prahy a stal se soukromým vědcem podporovaným z peněz mecenášů. Na sklonku 90. let 18. století začal silně ovlivňovat mladou generaci Osvícenců. Mezi jeho žáky patřil například i František Palacký. Na sklonku života se Dobrovský dostal do sporu se skupinou kolem Josefa Jungmanna ohledně pravosti zelenohorského rukopisu. Když veřejně vystoupil s jeho odhalením jakožto padělku, tak došlo ke kompletnímu rozkolu.
Nakonec Dobrovský umírá v Brně o 10 let později.

SOUVISEJÍCÍ BODY

/\ \/
Poi
Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE