Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
14. století

Karlova Univerzita

Nejstarší středoevropská univerzita
Significant photo
Info text

Jedná se o přední českou univerzitu, která je nejstarší ve střední Evropě. Pražskou univerzitu založil císař Karel IV. s papežským souhlasem 7.4. 1348. Papežův souhlas byl vyjádřen bulou Klementa VI. Univerzita byla strukturálně rozdělena podle čtyř "národů" v ní působících a každý obdržel jeden hlas pro otázky záležitostí univerzity. Studium sice bylo zahájeno už od založení univerzity, ale významným rozvojem bylo až založení koleje a stavbou Karolina ve druhé polovině 14. století, které mělo za následek příliv studentů ze všech koutů Evropy.
V převratných změnách počátku 14. století byl vydán Kutnohorský dekret, který upravoval hlasovací práva silně ve prospěch Čechů a vedl tak přímo k odchodu většiny zahraničních studentů a mistrů. Univerzita tak trochu pozbyla na významu a byla poněkud izolována.

K někdejšímu rozkvětu se pomalu navracela až po roce 1622, kdy byla předána jezuitům. V polovině 18. století byla univerzita podřízena státu a odebrána jezuitům. V 19. století byla univerzita rozdělena na českou a německou a dále se rozrůstala. Za první republiky se univerzita stala symbolem nepřerušené tradice a vznikla nová přírodovědecká fakulta. Po vzniku protektorátu roku 1939 došlo ke studentským bouřím a univerzita byla nacisty uzavřena. Za totality byla po roce 1948 univerzita podřízena centrálnímu plánování komunistické strany, která na ní uplatnila řadu radikálních reforem.
Po sametové revoluci se snažila univerzita navázat na předchozí, prvorepublikovou tradici, bylo založeno hned několik fakult a doznala významného rozvoje. Dnes má téměř 48000 studentů a mezinárodní renomé.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE