Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

Starý židovský hřbitov

* * *
Světově unikátní hřbitov s neopakovatelnou atmosférou
Significant photo
Info text

Starý židovský hřbitov je proslulou lokalitou nacházející se na pražském židovském městě. Je zde pohřbena řada předních osobností z nichž nejvýznamějšími jsou Mordechai Maisel a Rabi Löw.
Vynikla celá řada sporů o datu vzniku hřbitova. Gelasius Dobner zastával teorii, že židovský hřbitov souvisí s prvotním židovským osídlením a vznikl někdy v 10. století. První zmínka v pramenech pochází ze 13. století z privilegia krále Přemysla Otakara II., které se věnuje postavení Židů v Čechách. Skutečnost je ovšem taková, že nelze dokázat o kterém ze hřbitovů se v privilegiu hovoří a tak je zde asi řeč o tzv. Zahradě židovské, druhém nejstarším židovském hřbitově. Dnešní názor je takový, že starý židovský hřbitov vznikl na začátku 15. století a prvním významným náhrobkem zde byl hrob básníka Avigdora

Kary z roku 1439. Hřbitov byl umístěn na nejvyšší místo pražského židovského města a stále nové pohřby měly za následek opakované vyčerpávání úložného místa a tak byla židovská obec nucena přikupovat nové pozemky. To se dělo v průběhu 15-18. stol. hned několikrát. Poslední náhrobek byl vyroben roku 1787.
Halacha zakazuje manipulaci a rušení náhrobků a tak v důsledku nedostatku prostorů na starém židovském hřbitově došlo k překrývání jednotlivých vrstev. Stojící vrstva hrobů se tak zaházela hlínou a přes ní byla vytvořena nová. Tak došlo k tomu, že se někde nachází až dvanáct vrstev nad sebou. Tato skutečnost rovněž přispěla k unikátním shlukům náhrobků na hřbitově. Náhrobky na hřbitově jsou bohatě zdobené a hřbitov tak představuje velmi významnou památku v rámci pražského židovského města.

GPS: 50° 5′ 24.01″ N, 14° 25′ 1.65″ E
link
Mapa

Kontaktní informace

Ulice U starého hřbitova Město Praha 1

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE