Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE

Klausova synagoga

*
Synagoga, kde podle tradice vyučoval rabbi Loew
Significant photo
Info text

Vznik Klausovy synagogy úzce souvisel s potřebou neustálého rozšiřování Starého židovského hřbitova. Nový pozemek zakoupil představený židovské obce Mordechai Maisel v roce 1598. Zde byl rovněž vybudován dům pro "shromáždění moudrých". Budova se skládala ze tří částí nazývaných klausy, z čehož vzniklo její pojmenování. V první podle tradice vyučoval Jehuda Lewa ben Bezalel (rabbi Loew), ve druhé

byla modlitebna a ve třetí rituální lázeň - mikve. Po požáru v roce 1689 vznikla zásluhou představeného Šalamouna Chališe jediná synagoga, nazývána Nová klausova škola. Nová budova byla postavena v raně barokním slohu jako jednolodní síňový prostor. Ve své době byla největší synagogou ghetta a druhou hlavní synagogou pražské židovské obce. Poslední stavební úpravy pocházejí z konce 19. století.

GPS: 50° 5′ 23.57″ N, 14° 25′ 2.56″ E
link
Mapa

Kontaktní informace

Ulice U Starého hřbitova 3 Město Praha 1

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE