Prague Minos Guide

Prague Minos Guide je pražský digitální průvodce využívající GPS navigaci v kombinaci s mapou a rozsáhlou encyklopedií pamětihodností, kde je kladen důraz na vysokou kvalitu obsahu.

CS | EN | FR | DE
16. - 17. století

Tycho de Brahe

Dánský astronom a alchymista
Significant photo
Info text

Jeden z nejvýznamnějších středověkých astronomů, který koncem svého života působil i na dvoře Rudolfa II.
Pocházel ze starého šlechtického rodu. Vystudoval rétoriku a filosofii v Kodani a poté se věnoval právům. Díky tomu, že roku 1565 zdědil značné jmění, se tak byl schopen plně věnovat svým koníčkům (alchymie a zejména astronomie) a vyzískal vlastní observatoř. Brzy si získal pozornost dánského krále Fridricha II., který mu nechal postavit ostrovní observatoř. Roku 1597 se však nepohodl s novým dánským králem Kristiánem a

na pozvání Rufolfa II. přesídlil do Prahy, kde byl jmenován císařským astrologem. Císař mu nechal postavit novou observatoř v Benátkách nad Jizerou, kde mu i v závěrečných měsících byl asistentem Jan Kepler.
Několik měsíců po svém příchodu Tycho de Brahe zemřel, s velkou pravděpodobností na selhání ledvin. V roce 2009 však byla Česká republika požádána o opětovnou exhumaci ostatků Tycho de Brahe kvůli nové teorii dánského historika Christensena ohledně podezření, že byl zavražděn svým příbuzným na příkaz krále Kristiána.

SOUVISEJÍCÍ BODY

Certifikovaný partner
Running project in Prague
Android Android Objednat průvodce
© 2009 - all contents
PAGE PROTECTED BY COPYSCAPE